Duch Święty w życiu Kościoła i świata

Refleksja nad nauczaniem pneumatologicznym św. Jana Pawła II.

„Wierzę w Ducha Świętego” - Katechezy o Duchu Świętym w cyklu poświęconym wyznaniu wiary (1989-1991)

W cyklu poświęconym Credo św. Jan Paweł II poświęcił 82 katechezy na szeroki i systematyczny wykład wiary Kościoła odnośnie trzeciej osoby Trójcy Świętej. Sama idea katechez jest także owocem inspiracji Ducha Świętego. Papież podjął się wieloletniego projektu, aby wyjaśnić współczesnemu człowiekowi treści wiary katolickiej. Katechezy o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym są rozwinięciem trylogii trynitarnej wyłożonej przez papieża w trzech encyklikach – o Bogu Ojcu (Dives in miesricordia), o Synu Bożym (Redemptor hominis) i o Duchu Świętym (Dominum et Vivificantem).

Jan Paweł II oparł swoje nauczanie o Duchu Świętym na danych biblijnych i nauczaniu Soboru Watykańskiego II. W strukturze wykładu wiary o Duchu Świętym zauważamy sześć części. W pierwszej części papież wychodząc od nauczania Jezusa ukazuje Ducha Świętego jako wypełnienie obietnicy Jezusa Chrystusa. Ten, którego Jezus przyrzekł posłać Kościołowi jest Pocieszycielem i Duchem Prawdy, prawdziwym Obrońcą i Rzecznikiem Apostołów zapowiedzianym w Starym Testamencie przez Ojca i przyrzeczonym przez Jezusa. Na ten dar Apostołowie czekali wraz z Maryją w Wieczerniku po Wniebowstąpieniu Jezusa.

«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg