Duch Święty w życiu Kościoła i świata

Refleksja nad nauczaniem pneumatologicznym św. Jana Pawła II.

Duch Święty według Jana Pawła II jest nadzieją Trzeciego Tysiąclecia. Ludzkość zdaniem św. Jana Pawła II na progu nowego tysiąclecia musi właściwie odpowiedzieć na problemy jakie rodzi rozwój nauki, techniki. Cywilizacyjne zdobycze nie zapewniają jednakże integralnego rozwoju człowieka, a odrzucenie Boga, jako źródła wartości podstawowych prowadzi do rozwoju cywilizacji śmierci. Postęp techniczny i ekonomiczny nie zlikwidował niesprawiedliwości, przemocy i wielu innych zagrożeń. Kościół ma odpowiedź na dylematy współczesnego człowieka. Kościół ma receptę na choroby współczesnej kultury. Odpowiedzią jest Ewangelia i Duch Święty, który pomaga odczytać dzisiaj właściwie słowo, które Bóg kieruje do człowieka. W Liście Tertio millennio adveniente św. Jan Paweł II stwierdził: „Do najważniejszych zadań związanych z przygotowaniem Jubileuszu należy zatem ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele zarówno na sposób sakramentalny, zwłaszcza poprzez Bierzmowanie, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła (…) Także w naszej epoce Duch Święty jest głównym sprawcą nowej ewangelizacji. Ważnym celem będzie zatem ponowne odkrycie Ducha jako Tego, który w toku dziejów buduje królestwo Boże i przygotowuje jego ostateczne objawienie w Jezusie Chrystusie, działając ożywczo we wnętrzu człowieka i sprawiając, że w codziennym ludzkim doświadczeniu kiełkują już ziarna ostatecznego zbawienia, które nastąpi na końcu czasów.” (TMA 45)

Można zadać pytanie – dlaczego św. Jan Paweł II jest przekonany o tym, że Duch Święty jest nadzieją Kościoła i świata w trzecim tysiącleciu? Na to pytanie papież odpowiedział we wcześniejszym czasowo dokumencie, jakim jest opublikowana w roku 1986 Encyklika o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem. To Duch Święty pomaga człowiekowi zrozumieć przyczyny kryzysu cywilizacyjnego, gdyż pomaga zrozumieć przyczyny zła i cierpień współczesnego człowieka. Duch Święty przekonujący świat o grzechu, niesprawiedliwości i sądzie pokazuje jednocześnie Boga, który jest miłością. Ta miłość jest ofiarowana człowiekowi w Kościele właśnie w Osobie Ducha Świętego. Miłość, nowe życie, łaska, przebaczenie, zbawienie i skuteczna bliskość Boga to rzeczywistość którą zawdzięczamy Duchowi Świętemu, którego Jezus posyła swojemu Kościołowi.

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg