O. Koprowski: nie umiemy przepowiadać Ewangelii

- Jesteśmy w narożniku: staramy się pokazać, że chrześcijaństwo jest do zaakceptowania, że da się pogodzić z rytmem i modami współczesnego świata. Ale wszystko to robimy tak, jakby Pana Boga w świecie nie było - mówił jezuita, o. Andrzej Koprowski, prezentując swoją książkę "Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia)".

- To jest próba pokazania chrześcijaństwa językiem, jakim Kościół mógłby mówić do współczesnego człowieka - mówił o albumie pt. "Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus DLA NAS tworzył SWÓJ Kościół" o. Andrzej Koprowski SJ. Drugim autorem książki jest wybitny włoski biblista, o. Francesco Rossi de Gasperis SJ.

130-stronnicowa publikacja jest głęboką analizą biblijnych wydarzeń osadzonych w konkretnej, historycznej i geograficznej przestrzeni i mających konkretne skutki w życiu współczesnych.

W spotkaniu, zorganizowanym w Sekretariacie KEP, wziął także udział o. Artur Filipowicz SJ, etyk z Kolegium Bobolanum.

O. Koprowski: nie umiemy przepowiadać Ewangelii   - W dzisiejszym świecie postoświecenia i postprawdy Kościół jest nową arką Noego, niezatapialną Łodzią Piotrową, mostem, po którym można przejść do królestwa niebieskiego. Ale najpierw trzeba uwierzyć Chrystusowi, a potem w Chrystusa. Wiara nie widzi tylko tego, co powierzchowne. Ale zauważa to, co istotne: że za wszystkim, co spotyka nas w życiu jest Bóg i jego miłość. Pośród różnych wichrów i płomieni, które się przydarzają jest Bóg, który nas kocha i który jest zawsze z nami. Dzięki książce . Koprowskiego i o. Gasperis można głębiej zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus stworzył dla nas swój Kościół. "Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia)" może być dobrym kompasem na drogach naszego życia - mówił współbrat autorów.

O. Koprowski, wieloletni dyrektor programowy Radia Watykańskiego przyznaje, że z perspektywy 78-latka coraz bardziej przekonuje się, że tylko "chrześcijaństwo jest szansą na przetrwanie współczesnych społeczeństw, gdyż naprowadza ono na Boże drogi współczesności". Problem w tym, że współczesny język Kościoła nie przebija się ze swoim przesłaniem.

O. Koprowski: nie umiemy przepowiadać Ewangelii   - Zauważyłem, że jako chrześcijanie bardzo dużo robimy, ale niewiele z tego wynika. Jesteśmy w narożniku, i pełni dobrej woli staramy się pokazać że chrześcijaństwo jest do zaakceptowania, że da się pogodzić z modami tego świata. Ale wszystko to robimy tak, jakby świat miałby zostać bez Boga. To podstawowy brak, nieumiejętność w przepowiadaniu Ewangelii. Ukazujemy chrześcijaństwo bardziej godnym, wznioślejszym, ale nadal pozostajemy w świecie, jakby Pan Bóg nie istniał - mówił autor podczas prezentacji publikacji wydanej nakładem oficyny KONTRAST.

O. Koprowski: nie umiemy przepowiadać Ewangelii   "Wszechobecność mediów powoduje swoisty przewrót w myśleniu. Czas medialny przełamuje sposób rozumowania (czasem aż po warstwę podświadomości), niszczy systematycznie świadomość istnienia przyczyny i skutku, następstwa wydarzeń w czasie. W ten sposób zamazuje się wrażliwość na konieczność procesu stawania się. Gubi się poczucie odpowiedzialności oraz zanika świadomość, że iluzja jest chcieć wszystko i to od razu. W centrum ustawiane są: osobisty szok, zaskoczenie, skala doznania oraz to, co odnosi się tylko do jednostkowego odbiorcy. Bez refleksji o wspólnocie, bez nastawienia na osobowy kontakt z drugim człowiekiem, na współ-myślenie - współ-tworzenie, na współ-pracę. Wszystkie te procesy wywierają wpływ na tzw. "kłopoty z wiarą", na osobową więź z Bogiem, na wyczucie Kościoła jako wspólnoty opartej o ukazana w Biblii drogę Izraela oraz o wydarzenie Jezusa Chrystusa, po Jego Krzyż i Zmartwychwstanie. Chodzi przy tym o Kościół jako wspólnotę apostolską, uformowaną przez Jezusa i posłana na świat aż po krańce czasów, by dawała świadectwo o Dobrej Nowinie Zbawienia. Takie bowiem postrzeganie ma związek z godnością każdego człowieka i z jego odpowiedzialnością za wkład w rozwój, a nie grabież, daru Ojca, którym jest świat stworzony"  czytamy we wprowadzeniu do albumu.

Wydawnictwo przygotowuje dwie kolejne publikacje o. Koprowskiego. Jeszcze przed adwentem mają ukazać się: nauczanie Ojców Kościoła oraz ćwiczenia duchowe św. Ignacego w ujęciu biblijnym.

Bogato ilustrowany album w cenie 25 zł można zamówić jedynie poprzez kontakt z wydawnictwem: tel. 22 7270841, e-mail: kontrast.boguslaw@gmail.com.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg