Święte niepokoje

Książka do kupienia: wydawnictwowam.pl Danuta Piekarz: (Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku? Wydawnictwo WAM

W Piśmie Świętym słowa "nie lękaj się", pojawiają się trzysta sześćdziesiąt pięć razy, jakby Bóg chciał już przez sam ten fakt uświadomić człowiekowi, że Jego Opatrzność towarzyszy mu każdego dnia.

Choć ewangelista Jan, w swoim liście stwierdza, że "w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk" (1 J 4,18), to jednak każdy człowiek w swoim życiu doświadcza obecności tego stanu. Pojawia się on, gdy sytuacja, przed którą staje zagraża mu (choćby hipotetycznie), a posiadane możliwości obrony wydają się nie wystarczać, jest więc pewnym ostrzeżeniem, mobilizującym do uniknięcia zagrożenia lub znalezienia sposobu na przezwyciężenie go. "Lęk odsłania naszą kruchość, ukazuje nam to wszystko, wobec czego czujemy się niżsi i słabsi" – czytamy we wstępie do książki – "osoba doświadczająca lęku potrzebuje kogoś, kto okaże się zdolny do wyzwolenia jej z opresji". Jakie są przejawy lęku? W jakich sytuacjach doświadczali go bohaterowie biblijni? W jaki sposób sobie z nim radzili?

Danuta Piekarz, znana i ceniona biblistka, mierzy się z tymi i innymi pytaniami, analizując losy biblijnych bohaterów, którzy doświadczali lęku zarówno w odniesieniu do samego Boga, jak i codziennych wydarzeń. Analizując historie opisywane na kartach Biblii przybliża czytelnikowi sposoby radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami, odczytując ze słów natchnionego autora Boży punkt odniesienia. Bo przecież w Piśmie Świętym słowa "nie lękaj się", pojawiają się trzysta sześćdziesiąt pięć razy, jakby Bóg chciał już przez sam ten fakt uświadomić człowiekowi, że Jego Opatrzność towarzyszy mu każdego dnia. A jednak także sam Bóg budzi lęk, bojaźń. Doświadczali go prorocy, doświadczyła Maryja – ci, którzy spotkali Boga twarzą w twarz, ale także ci, którzy Bożej mocy doświadczali od Jego wysłanników, jak w przypadku Heroda, który choć chętnie słuchał Jana Chrzciciela, to jednak odczuwał lęk przed prawdą słów, które ów głosił. Przyglądamy się więc z autorką różnym przejawom lęku: wobec proroka głoszącego trudne prawdy Boże, ale i lękom trapiącym samych proroków; przed Bogiem i Jego aniołami, ale też lękowi, jaki odczuwał Bóg w osobie Jezusa; wobec zagrożenia ze strony prześladowców, a wreszcie wobec nadchodzących wydarzeń eschatologicznych.

Książka ta jednak przede wszystkim jest nieustannym orędziem nadziei i otuchy, nie tyle refleksją nad historycznymi wydarzeniami, a kerygmatycznym kompasem na drogach zmagań. Zaś jej niespodziewane zakończenie jest jakby prorockim wołaniem, że choć zdaje się czasem, że potrafimy przewidzieć tok wydarzeń, to Boże słowo ma moc przynieść niespodziewane rozwiązanie, niosące radość i pokój.

Danuta Piekarz: (Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku? Wydawnictwo WAM

 

Książkę można wygrać w naszym konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Czym jest bojaźń Boża?

Odpowiedzi otrzymywaliśmy różne, biblijne, katechizmowe i własnymi słowami. Uznawaliśmy wszystkie, o ile znajdowała się w nich myśl zawarta w stwierdzeniu: nieutożsamiane ze strachem poczucie religijności i zawierzenia, będących odpowiednią postawą wobec Boga.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg