Iluminacje Biblii Gutenberga

W Muzeum Drukarstwa Warszawskiego odbyła się wystawa, prezentująca prace wykonane na konkurs na iluminację strony Biblii Jana Gutenberga. Konkurs miał za zadanie wyłonić pracę, która powielona nowoczesnymi technikami wraz z towarzyszącym jej filmem o historii drukowania stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc naukową dla szkół wszystkich stopni.

WystawaW pierwszej edycji konkursu wzięli udział zarówno czynni zawodowi iluminatorzy jak i studenci ASP w Warszawie, Krakowie oraz Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Konkurs miał formułę zamkniętą, i był skierowany do imiennie zaproszonych osób.

Założeniem konkursu było wykonanie własnej iluminacji do poddruku na czerpanym papierze tzw. mirkowskim z lat 30-tych XX w. Wszystkie elementy tematyczne miały być zgodne z treścią "Genesis" oryginalnej strony Biblii Jana Gutenberga. Interpretacja tematu była dowolna, ale utrzymana w konwencji tradycyjnej. Z 16 osób zaproszonych do udziału w konkursie, 10 przysłało swoje prace.

Nadesłane prace konkursowe są bardzo zróżnicowane w formie plastycznej, częstym motywem stają się drobne formy graficzne wplecione w ozdobne wici roślinne przedstawiające owoce, kwiaty, owady, ptaki. Precyzja wykonania tych detali stwarza swoisty klimat realnego świata. Subtelność rysunku i właściwie dobrany koloryt podkreśla walory artystyczne prac.

Pierwsza nagrodaPraca, która otrzymała nagrodę opatrzona pseudonimem "Gallus Anonimus" jest autorstwa Kamila Królikowskiego studenta z Torunia, jak stwierdziło jury "Praca opatrzona pseudonimem "Gallus Anonimus" otrzymała nagrodę za niezwykłą konsekwencję kompozycji utrzymaną w stylistyce najbliższej epoce Jana Gutenberga i znakomitym warsztatem twórczym artysty". Kompozycja floraturowa tej pracy bardzo bogata i ozdobna wraz elementami złocenia jest zgodna z tradycją iluminowania inkunabułów.

«« | « | 1 | » | »»