Izrael: Znów Biblia ma rację?

Archeolodzy izraelscy natrafili na starożytną inskrypcję z imieniem Goliat. Znalezisko ma związek z biblijnym Goliatem, pokonanym przez Dawida. Może to oznaczać, że pojedynek tych dwóch postaci, o którym wspomina Biblia, nie jest tylko opisem literackim, ale rzeczywiście mógł się wydarzyć.

Na cenny ceramiczny fragment natrafiono podczas wykopalisk na terenie starożytnego Tell es-Safi, utożsamianego z filistyńskim miastem Gat, położonym obok współczesnego Gatu w środkowym Izraelu. Archeolodzy z izraelskiego Departamentu Starożytności znaleźli ułomek ceramiki z imieniem Goliat. Jest to romboidalna część większej całości, o wymiarach ok. 6 na 4 cm. Wyryty w glinie napis powstał między X a IX wiekiem przed Chrystusem.

To wtedy rozegrał się znany pojedynek, w którym młody Dawid, późniejszy król żydowski, zabił olbrzymiego filistyńskiego wojownika Goliata. Opisując to wydarzenie, Pierwsza Księga Samuela (1 Sm 17,1-54) podaje, że Goliat pochodził właśnie z Gat, gdzie obecnie odkryto ten napis.

Znaleziono go w warstwie wykopalisk datowanych około 50 lat później od opisywanej w Biblii wojny filistyńsko-żydowskiej.

Odkrywca znaleziska, prof. Aren Maeir z izraelskiego uniwersytetu Bar Ilan, podkreśla, że jest to pierwszy pozabiblijny przekaz imienia Goliat. I chociaż, jak zaznacza, imię Goliat mogło być popularne wśród Filistynów, uważa, że znalezisko umacnia hipotezę, iż walka Dawida z Goliatem była wydarzeniem historycznym, a nie tylko legendą biblijną, jak uważają krytycy Pisma Świętego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama