Katowice: Bliżej Słowa

Jak czytać Pismo Święte, aby odkryć w nim żywe Słowo Boga? Stowarzyszenie, które pomaga znaleźć odpowiedź na to pytanie, właśnie inauguruje swoją działalność w archidiecezji katowickiej.

W niedzielę 7 października rozpoczęło oficjalną działalność w archidiecezji katowickiej Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. O godz. 17 uroczystym nieszporom przewodniczył abp Damian Zimoń. Słowo wstępne wygłosił przewodniczący Dzieła Biblijnego w Polsce ks. prof. Henryk Witczyk, a homilię – ks. prof. Stanisław Pisarek.W parafiach archidiecezji katowickiej działa około 60 grup, które spotykają się wokół Pisma Świętego. Niektóre z nich tworzą kręgi biblijne. Chociaż pozostałe mają nieco inny charakter, w ich centrum również jest Biblia. Ks. Maciej Basiuk moderatorem Dzieła Biblijnego w archidiecezji katowickiej został w ubiegłym roku. – Staramy się animować to, co już jest. Zachęcamy
też do tego, aby powstawały kolejne kręgi biblijne w parafiach – mówi moderator diecezjalny. Każda parafia otrzymuje zeszyt „Krąg biblijny” – kwartalnik zawierający materiały dla duszpasterzy i animatorów. – Pismo Święte jest dla każdego. Nie ma tu żadnych ograniczeń, ani wiekowych, ani intelektualnych – stwierdza ks. Maciej Basiuk. – Niektóre grupy skupiają się na dzieleniu słowem, inne mają spotkania w formie nabożeństwa – dodaje. W diecezjach, które wcześniej zainaugurowały działalność Dzieła Biblijnego, prowadzone są m.in. szkoły, rekolekcje czy cykliczne spotkania z Biblią. – Chcielibyśmy, aby co miesiąc w katedrze odbywało się nabożeństwo Lectio divina. Jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych osób, będzie można pomyśleć też o Studium Biblijnym, czyli podyplomowych studiach na wydziale teologicznym – mówi moderator Dzieła.
DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II to stowarzyszenie erygowane we wrześniu 2005 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Jego celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej. Pierwszy ogólnopolski zjazd ruchu miał miejsce w Warszawie, w pierwszą rocznicę pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2006 roku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama