Watykan: „Instrumentum laboris” Synodu o Słowie Bożym

W ośmiu językach – w tym po polsku – opublikowano „Instrumentum laboris”, czyli dokument roboczy na XII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów.

Opracowano go po otrzymaniu odpowiedzi na zaprezentowany 27 kwietnia 2007 r. i rozesłany wszystkim episkopatom wstępny dokument roboczy, zwany „Lineamenta”. Najbliższe zgromadzenie synodalne trwać będzie od 5 od 26 października. Jego tytuł brzmi: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

„Instrumentum laboris” zaprezentowano 12 czerwca w watykańskim biurze prasowym. Sekretarz generalny Synodu Biskupów, abp Nikola Eterović, zwrócił uwagę na przede wszystkim duszpasterski i misyjny cel zgromadzenia synodalnego. „Aby pokazać, jak wiele zostało jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie, wystarczy przypomnieć, że Biblię przetłumaczono na 2.454 języków. Tymczasem na świecie jest ich do 6.700, z czego 3 tys. uważa się za języki główne – zauważył abp Eterović powołując się na Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. „Biblia jest książką najwięcej tłumaczoną i najbardziej rozpowszechnioną na świecie, ale niestety mało się ją czyta. Według niedawnych badań Gfk-Eurisko w objętych nimi krajach ponad 50 proc. ludzi uważa, że Pismo Święte trudno jest zrozumieć. Oczywiście potrzebują oni wprowadzenia w kościelne rozumienie Biblii” – uważa sekretarz generalny Synodu.

W prezentacji uczestniczył też podsekretarz Synodu, ks. Fortunato Frezza. Zwrócił on uwagę, że „Instrumentum laboris” rozpracowuje w pewnym sensie soborową konstytucję dogmatyczną o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”. Czyni to w oparciu o doświadczenie, refleksję teologiczną i praktykę duszpasterską Kościoła ostatniej części XX stulecia i pierwszych lat wieku XXI.

Ponad 80-stronicowy dokument roboczy składa się z trzech części. Poprzedza je wprowadzenie, w którym wyjaśniono, że Synod ma pomóc lepiej zrozumieć podstawowe aspekty prawdy o Objawieniu i wpłynąć na życie Kościoła. Później w krótkim wstępie przypomniano posoborową odnowę biblijną w duszpasterstwie i aktualne problemy związane m.in. z sekularyzacją.

Pierwsza część „Instrumentum laboris” nosi tytuł: „Tajemnica Boga, który do nas mówi”. Koncentruje się ona na tożsamości Słowa Bożego według wiary Kościoła. Mówi m.in. o natchnieniu oraz interpretacji Pisma Świętego i o postawie wymaganej od jego słuchaczy. Tytuł kolejnej części brzmi: „Słowo Boże w życiu Kościoła”. Ukazuje ona jego rolę w takich posługach Kościoła, jak kaznodziejstwo, liturgia, praca charytatywna, teologia i codzienne życie wierzących. Ostatnia, trzecia część zaprezentowanego dziś dokumentu roboczego na październikowy Synod Biskupów poświęcona jest refleksji nad Słowem Bożym w misji Kościoła. Dotyczy ewangelizacji i katechezy, miejsca Słowa w posługach i formacji Ludu Bożego. Mówi też o jego znaczeniu w dialogu ekumenicznym, chrześcijańsko-żydowskim i międzyreligijnym.

Polski tekst „Instrumentum laboris” :.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama