Podsumowanie obrad Katolickiej Federacji Biblijnej

W Dar es Salaam w Tanzanii zakończyło się siódme zgromadzenie plenarne Katolickiej Federacji Biblijnej. W jego trakcie zawarto m.in. porozumienie z kierowanymi przez protestantów Zjednoczonymi Towarzystwami Biblijnymi.

Dotyczy ono współdziałania przy tłumaczeniu, rozpowszechnianiu i badaniu tekstów Pisma Świętego. Na zgromadzeniu mówiono ponadto o „lectio divina”, czyli modlitewnej lekturze Biblii, o wykorzystywaniu środków elektronicznych w szerzeniu znajomości Pisma Świętego oraz o animacji biblijnej wśród dzieci, młodzieży i studentów. Zaplanowano działalność Federacji na najbliższych sześć lat. Jej następne, ósme z kolei zgromadzenie plenarne odbędzie się w 2014 r.

„Powiedziałbym, że bilans jest bardzo pozytywny” – w ten sposób zgromadzenie plenarne Katolickiej Federacji Biblijnej ocenił jej przewodniczący, bp. Vincenzo Paglia. Zdaniem włoskiego hierarchy wybór Afryki na miejsce spotkania okazał się bardzo trafny: „Dzięki temu mogliśmy przekonać się o rozwoju apostolstwa biblijnego w Afryce w tych ostatnich latach. Wszyscy delegaci byli naprawdę zdumieni, widząc dynamizm, żywotność afrykańskiego chrześcijaństwa, które coraz bardziej opiera się na inspiracji biblijnej”.

Jak przypomniał ordynariusz diecezji Terni-Narni-Amelia, historia tego spotkania naznaczyły dwa wydarzenia: Synod o Słowie Bożym, który odbędzie się w październiku, oraz Synod o Afryce, który odbędzie się w przyszłym roku. „Hasło naszego zgromadzenia brzmiało: «Słowo Boże źródłem pojednania, sprawiedliwości i pokoju». W czasie obrad doszło do symbolicznego połączenia obu tych synodów. Oznacza to, że Słowo Boże trzeba odkryć nie w sposób abstrakcyjny, spirytualistyczny, ani też, z drugiej strony, fundamentalistyczny czy tylko psychologiczny. Słowo Boże ma być postrzegane jako moc działająca w historii, która może skłonić ludzi, aby byli zaczynem pojednania i pokoju. Zwracano zwłaszcza uwagę na to, że Kościół, a zatem wspólnota chrześcijańska jako miejsce działania, czy raczej pośrednik w przemianie świata, nie dysponuje oczywiście środkami politycznymi czy ekonomicznymi. Kościół przemienia świat przemieniając serca ludzi”.

Bp Paglia zwrócił uwagę na wymiar ekumeniczny zgromadzenia w Dar es Salaam. „Biblia pozostaje tym, co jest najbardziej wspólne wszystkim wyznaniom chrześcijańskim – stwierdził przewodniczący Katolickiej Federacji Biblijnej. – Dlatego też obecność głównych zwierzchników światowych towarzystw biblijnych pozwoliła nam przekonać się naocznie o pilnej potrzebie nowych relacji z wielkim światem protestanckim. A myśląc już o następnym, ósmym zgromadzeniu, pojawiła się idea, czy by nie zorganizować go w kraju prawosławnym”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama