Apel ojców synodalnych w sprawie chrześcijan na Wschodzie

Uczestnicy Synodu Biskupów wzywają do zapewnienia chrześcijanom na Wschodzie godnego życia. Dla Ziemi Świętej, Libanu, Iraku, Indii pragną pokoju w sprawiedliwości. Jej gwarancja to rzeczywista wolność religijna. Apel, wręczony 24 października Papieżowi, podpisało 8 kardynałów i 9 biskupów.

Wśród nich są: watykański sekretarz stanu, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, trzej przewodniczący delegowani i sekretarz generalny Synodu Biskupów. Pozostali sygnatariusze to zwierzchnicy lub przedstawiciele wszystkich katolickich patriarchatów i arcybiskupstw większych z Bliskiego Wschodu, Indii oraz Ukrainy i Rumunii. Zwracają oni uwagę na cierpienia licznych wiernych na Wschodzie. Doznają ich dzieci i młodzież, osoby doświadczane ze względu na wiek, stan zdrowia czy niemożność zaspokojenia zasadniczych potrzeb duchowych i materialnych, rodziny bez perspektyw na przyszłość.

„Jesteśmy bliscy wszystkim cierpiącym za swe chrześcijaństwo i tym, którym przeszkadza się wyznawać wiarę – piszą biskupi. – Składamy hołd chrześcijanom, którzy ostatnio oddali życie za wierność Bogu”. Chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli autorzy apelu proszą, by z szacunkiem otwierali się na każdego potrzebującego, niezależnie od tego, czy jest bliski, czy daleki. Duszpasterzy i zwierzchników religijnych zachęcają do sprzyjania takiej postawie przez to co głoszą. Winni popierać i podejmować coraz liczniejsze inicjatywy wzajemnego poznawania, dialogu, pomocy. Do wspólnoty międzynarodowej i do rządzących sygnatariusze apelują o prawne zagwarantowanie prawdziwej wolności religijnej, przezwyciężenie wszelkiej dyskryminacji i pomoc tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swej ziemi ze względu na religię. W apelu przypomniano też słowa, które Benedykt XVI wypowiedział 9 czerwca 2007 r. podczas wizyty w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich: „Oby uczniowie Chrystusa mogli pozostać gdzie się narodzili, bo są tam obecni od zarania chrześcijaństwa”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg