Kielce: Konferencja ekumeniczna o Biblii

Pod hasłem „Wspólnie o Biblii. Dlaczego ufamy świadectwu Pisma Świętego?” odbędzie się dzisiaj w Kielcach ekumeniczna konferencja poświęcona rozumieniu Pisma Świętego.

Idea biblijnej konferencji zrodziła się w trakcie Ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jej organizatorem jest Diecezjalna Rada Ekumeniczna i Wyższe Seminarium Duchowne.

Zadaniem prelegentów z trzech Kościołów: ks. dr. Marka Uglorza, ks. dr. Henryka Paprockiego, ks. prof. dr. hab. Józefa Kudasiewicza będzie wprowadzenie w bogactwo ekumenicznego rozumienia Pisma Świętego.

Ks. dr Marek Uglorz jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszczem parafii ewangelickiej w Brennej. Wykłada w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, specjalizuje się w biblistyce i teologii systematycznej, jest asystentem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT w Warszawie.

Ks. dr Henryk Paprocki jest duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, doktorem teologii Instytutu Św. Sergiusza w Paryżu, wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i ChAT. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych, autorem licznych prac i tłumaczem m.in. dzieł Mikołaja Bierdiajewa, Sergiusza Bułgakowa, Oliviera Clementa, Mikołaja Łosskiego i Aleksandra Schmemanna.

Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz to emerytowany prof. KUL i kierownik Katedry Teologii Biblijnej. Kształcił się w KUL i w Biblicum w Rzymie. Pracował do roku 2001 w KUL, zajmując się ewangeliami synoptycznymi w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym oraz teologią biblijną. Jest autorem ponad 15 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Uważany za jednego z nestorów biblistyki polskiej.

Początek konferencji w auli WSD w Kielcach dzisiaj o godz. 18.00.

Organizatorzy ekumenicznego spotkania są Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Diecezjalna Rada Ekumeniczna oraz kieleckie parafie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja