C

CUDA

 

 

w Starym Testamencie spotykamy w wielkiej liczbie w pierwszych rozdziałach Księgi Wyjścia, opowiadających o plagach egipskich, oraz w tak zwanym cyklu opowiadań Ksiąg Królewskich o Eliaszu i Elizeuszu. Ich znaczenie odpowiada funkcji cudu występującej w innych religiach: może on być świadectwem o bóstwie, uwiarygadniać cudotwórcę przed kontestującymi jego misję lub zapewniać pomoc potrzebującym.

Cuda Jezusa rozpatrywane same w sobie, w oderwaniu od ewangelicznych opowiadań i ich kontekstu, wydają się mieć podobne znaczenie. Stały się udziałem jednak tylko niektórych z Jemu współczesnych, a najbardziej widoczne ich skutki nie były ostateczne. Sam Jezus potwierdza ograniczony i czasowy charakter dobrodziejstw jego działalności cudotwórczej: „biednych zawsze będziecie mieli wśród was” (Mk 14,7). W innym miejscu mowa jest nawet o pogorszeniu się stanu uzdrowionego (Łk 11,24-26) czy możliwości nagłej śmierci wskrzeszonego (J 12,10).

Św. Augustyn akcentował w kazaniach ograniczony charakter wskrzeszenia Łazarza, syna wdowy z Naim, córki przełożonego synagogi, zwracając uwagę na to, że chociaż byli wskrzeszeni przez samego Jezusa, to jednak musieli znowu umrzeć.

 

 

(za: Gość Niedzielny Nr 6/2003)

 

 


- CUDA (ich sens)

 

 

 

 

Na początku publicznej działalności Jezus wyjaśnia uczniom usiłującym go zatrzymać u siebie: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem” (Mk 1,38).

W cudotwórczym działaniu Jezusa: w wyrzuceniu ducha nieczystego z pewnego człowieka w synagodze w Kafarnaum, w uzdrowieniu teściowej Szymona oraz w licznych egzorcyzmach i cudach dokonanych w Kafarnaum i w innych miejscowościach Galilei, nie chodzi tylko o czasowe uwolnienie ludzi od ziemskich nieszczęść. Wszystkie cuda potwierdzają nadejście Dobrej Nowiny o zbawieniu całego człowieka, ostatecznym uwolnieniu go od panowania zła i wprowadzeniu Bożego panowania.

Dlatego Jezus głosi Ewangelię - Dobrą Nowinę o królestwie Bożym w całej Galilei. Uczniów wzywa, aby Mu towarzyszyli, ponieważ ich zadaniem będzie głoszenie tej samej Dobrej Nowiny o Bożym panowaniu wszystkim narodom, całemu światu (Mk 13,10; 14,9).

 

 

(za: Gość Niedzielny Nr 6/2003)

 

 


 

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 


 

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama