Zaginione księgi z Pisma Świętego

W Piśmie Świętym wymieniane są niekiedy księgi, które istniały kiedyś, lecz nie dotrwały do naszych czasów – zaginęły lub też zostały przeredagowane i włączone do innych ksiąg.

Poniżej niektóre z nich (w kolejności alfabetycznej), wymienione przez uczestników konkursu biblijnego w odpowiedzi na jedno z pytań (przypuszczalnie w niektórych przypadkach może chodzić o tę samą księgę – biorąc pod uwagę niewielkie różnice w nazwie):


STARY TESTAMENT:

Dzieje Chozaja (2 Krn 33,19)
Dzieje Gada" Widzącego" (1 Krn 29,29)
Dzieje Jehu, syna Chananiego (2 Krn 20,34)
Dzieje Królów Izraela (2 Krn 33,18n)
Dzieje Natana Proroka (1 Krn 29,29)
Dzieje proroka Szemajasza i "Widzącego" Iddo [włączone do Księgi Królów Izraela] (2 Krn 12,15)
Dzieje Samuela "Widzącego" (1Krn 29,29)

Komentarz do Księgi Królów (2 Krn 24,27)

Kronika proroka Natana (2Krn 9,29)
Kroniki Króla Dawida (1 Krn 27,24)
Kroniki Proroka Szemajasza (2Krn 12, 15)

Księga Dziejów Salomona (1Krl 11,41)

Księga Kronik Królów Izraela (1 Krl 15,31; 1 Krl 16,5; 1 Krl 16,14; 1Krl 16,20; 1 Krl 16,27; 2 Krl 1,18; 2 Krl 10,34; 2 Krl 13,8; 2 Krl 13,12; 2 Krl 14,15; 2 Krl 14,28; 2 Krl 15,11; 2 Krl 15,15; 2 Krl 15, 21; 2 Krl 15,26; 2 Krl 15,31)

Księga Kronik Królów Judy ( 1 Krl 14,29; 1 Krl 15,7; 1 Krl 15,23; 1 Krl 22,46; 2 Krl 8,23; 2 Krl 12,20; 2 Krl 14,18; 2 Krl 15,6; 2 Krl 15,36; 2 Krl 16,19; 2 Krl 20,20; 2 Krl 21,17; 2 Krl 21,25; 2 Krl 23,28; 2 Krl 24,5)

Księga Kronik Królewskich (1 Krl 15,31)

Księga Kronik Królów Medów i Persów" (Est 10,2)

Księga Królów Izraela (1Krl 14,19; 2 Krn 20,34)

Księga Królów Izraela i Judy (1Krn 9,1 oraz 2Krn 16,11; 25,26; 27,7; 28,26; 32,32; 33,18; 35,27; 36,8)

Księga Królów Izraelskich i Judzkich (2 Kr 35,27)

Księga Królów Judzkich i Izraelskich (2 Kr 16,11; 2 Kr 25,26; 2 Kr 28,26; 2 Kr 32,32)

Księga Sprawiedliwego [Księga Jaszara, Jaskra lub Prawego)] (Joz 10,13; 2 Sm 1,18)

Pisma i Pamiętniki Nehemiasza (2Mch 2,13)

Proroctwo Achiasza z Szilo (2Krn 9,29)

Widzenie proroka Izajasz syna Amosa (2 Krn 32,32)

Widzenie "Widzącego" Jedo w sprawie Jeroboama, syna Nebata (2Krn 9,29)

5 Ksiąg Jazona Cyrenejczyka (2Mch 2,23)
Poza tym wymieniano również (choć tutaj w niektórych przypadkach można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście była to odrębna księga, w innych natomiast raczej były to listy lub dokumenty):

Księga [bez nazwy - zawiera opis Kanaanu i jego miast](Joz 18,9)

Księga metrykalna (Ne 7,5)

Księga Pańska [Księga Jahwe] (Iz 34,16)

Księga przeznaczona dla "pamięci Jozuego" [akt oskarżenia przeciwko Amalekitom] (Wj 17,14)

Księga życia (Ml 3,16-4,3)

List Antiocha IV Epifanesa do syna Antiocha V (2 Mch 9,25)

List Lucjusza do Sampsony (1 Mch15,23)

Lista Budowniczych Świątyni (Ezd 5,10)

Lista mężów stojących na czele osób budujących "dom Boga wielkiego w krainie judzkiej" (Ezd 5,10)

Listy - (2 Mch 2,13)

Deuteronomiczny kodeks prawny z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 31,9.24)

Opis wędrówki przez pustynię (Lb 33,2)

Opowiadanie proroka Iddo (2 Krn 13,22)

Pisma Hamana (Est 3,13f)

Prawa (Wj 24,4)

Prawa dotyczące kultu (Wj 34,27-28)

"Protokół królewski" [lub dokument koronacyjny - dosłownie w tekście "Świadectwo"] (2 Krl 11,12)

Rozkaz Cyrusa na budowę Świątyni w Jerozolimie (Ezd 5,17; Ezd 6,1-5)

Wykazy rodowe (1 Krn 9,1)we Wstępie do Ksiąg Królewskich wymieniono również:


Kronikę Dawida

Kronikę świątynną,

Opowiadanie o Izajaszu

Opowiadania o prorokach Eliaszu i Elizeuszu


NOWY TESTAMENT:

Teksty Pawłowe, sugerujące, że napisał on również inne listy poza tymi, które znamy to:

Aluzja do listu napisanego wcześniej do Kościoła w Koryncie (1 Kor 5,9)

Wspomnienie o „liście pisanym we łzach” także do Kościoła w Koryncie [powstał on najprawdopodobniej między 1 a 2 Listem do Koryntian; mógł on później zostać połączony z 2 Kor i stanowić jego integralną część] (2 Kor 2,3-4)

Wzmianka o liści napisanym do Kościoła w Laodycei [część uczonych uznaje List do Efezjan za zaginiony List do Laodycejczyków] (Kol 4,16)


Poza tym:

- istnieją sugestie, że Rz 16 był pierwotnie osobnym listem

- Flp także mógł powstać w wyniku połączenia kilku listów (według obecnego przekonania – choć brak jednomyślności – z dwóch lub trzech)


(w przypadku zauważenia pomyłek prosimy o informację)


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |