List Consulenti tibi

... krótki załącznik pokazuje, które z ksiąg należy przyjąć do kanonu. Oto księgi, które bardzo pragnąłeś, aby były wymienione: pięć ksiąg Mojżesza, to jest Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa i jedna Jozuego, jedna Sędziów, cztery księgi Królestw, równocześnie i Rut, sześć ksiąg proroków, pięć ksiąg Salomona, Psałterz. Również historyczne: jedna księga Hioba, jedna księga Tobiasza, jedna księga Estery, jedna księga Judyty, dwie księgi Machabejskie, dwie księgi Ezdrasza, dwie księgi Kronik.
Oraz księgi Nowego Testamentu: cztery księgi Ewangelii, czternaście listów Apostoła Pawła, trzy listy Jana, dwa listy Piotra, list Judy, list Jakuba, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa Jana.


(tłum. Ks. E. Sztafrowski)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama