Dokumenty Kościoła

dotyczące Pisma Świętego

I. PEŁNE TEKSTY

- Encyklika "Providentissimus Deus" Leona XIII o studium Pisma Św. (18.11.1893 r.) :.

- Encyklika "Divino afflante Spiritu" Piusa XII (30.09.1943 r.) o właściwym rozwoju studiów biblijnych :.

- Encyklika "Humani generis" Piusa XII (12.08.1950 r.) :.

- Instrukcja Papieskiej Komisji Biblijnej "Sancta Mater Eclesia" (21.04.1964 r.) o historycznej prawdzie Ewangelii :.


- Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu "Dei Verbum" :.

- Papieska Komisja Biblijna "Interpretacja Pisma Świętego w Kościele" :.

- Instrumentum laboris zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów. Watykan 2008 "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" :.

- Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich :.

II. WYBRANE FRAGMENTY

1. Odnośnie Ksiąg Świętych i ich interpretacji

- Kodeks Muratoriego (ok. 180 r.) :.

- Synod w Laodycei (ok. 360 r.) - kanony 59 i 60 :.

- Św. Atanazy Wielki, biskup Aleksandrii: Fragment z 39 Listu Paschalnego -  O Pismach Bożych (367 r.) :.

- Wierszowany katalog ksiąg Starego i Nowego Testamentu - fragment z Dzieł Poetyckich Grzegorza z Nazjanzu (330-390 r)

- Konstytucje Apostolskie (Constitutiones Apostolorum - ok. 380r. ?) 

I: 5,1-6,12; VIII: 47,85 :.

- Dekret papieża Gelazego (ok. 382 r.), [przypisywany również papieżom Damazemu i Hormizdasowi] :.

- Fragment z jambów dedykowanych Seleukosowi, autorstwa św. Amfilocha, biskupa Ikonium (340-404 r):.

- Synod plenarny Afryki w Hipponie (08.10.393 r.) - kanon 36 :.

- List Consulenti tibi Innocentego I do bpa Tuluzy Eksuperiusza (20.02.405 r.) :.

- Kanony Hipolita (O słuchaniu Słowa w kościele, o modlitwie w nim i w domu) :.

- Dekret Soboru Vienneńskiego na temat języków (1311 r.) :.

Sobór Florencki 1438 - 1445
- Dekret dla Jakobitów (z Bulli Cantate Domino 04.02.1442 r.) :.


Sobór Trydencki 1546 - 1563 :

- Dekret o Pismach kanonicznych (Sesja 4, 08.04.1546 r.) :.

- Dekret o wydaniu i korzystaniu z Ksiąg świętych :.

- Dekret o nauczaniu i głoszeniu (Sesja 5, 17.06.1546, rozdz. I i II) :.

Sobór Watykański I (1869 - 1870)
- Konstytucja dogmatyczna Dei Filius o wierze katolickiej - Rozdział II O objawieniu (Sesja 3, 24.04.1870) :.


- Encyklika Providentissimus Deus Leona XIII o studium Pisma Św. (18.11.1893 r.)

- Encyklika Spiritus Paraclitus Benedykta XV (15.09.1920 r.):.

- Encyklika Divino afflante Spiritu Piusa XII (30.09.1943 r.)

- Encyklika Humani generis Piusa XII (12.08.1950 r.):.

- Instrukcja Papieskiej Komisji Biblijnej Sancta Mater Eclesia (21.04.1964 r.) o historycznej prawdzie Ewangelii

Sobór Watykański II (1962 - 1965)
- Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei Verbum


2. Odnośnie instytucji, wykładowców i nauczania Pisma Świętego

- Encyklika Vigilantiae Leona XIII (30.10.1902 r.) - o powołaniu Rady dla popierania studiów biblijnych

- Pismo Apostolskie Scripturae sanctae Piusa X (23.02.1904 r.) - o stopniach akademickich udzielanych przez Komisję Biblijną w zakresie Pisma Świętego

- List Apostolski Vinea electa Piusa X (07.05.1909 r.) erygujący Papieski Instytut Biblijny w Rzymie

- Motu Proprio Bibliorum scientiam Piusa XI (27.04.1924) na temat nauczania nauk biblijnych

- Encyklika Divino afflante Spiritu Piusa XII (30.09.1943 r.)

- Instrukcja skierowana do Biskupów Ordynariuszów 13.05.1950 r. na temat prawidłowego nauczania Pisma Świętego w Seminariach Duchownych i Zakonnych Kolegiach

- Instrukcja Papieskiej Komisji Biblijnej Sancta Mater Eclesia (21.04.1964 r.) o historycznej prawdzie Ewangelii

- Motu Proprio Sedula cura Pawła VI (27.06.1971) - ustanawiające nowe przepisy określające strukturę Papieskiej Komisji Biblijnej


3. Odnośnie Pisma Świętego w życiu Kościoła

- Encyklika Spiritus Paraclitus Benedykta XV (15.09.1920 r.):.

- Encyklika Divino afflante Spiritu Piusa XII (30.09.1943 r.)

Sobór Watykański II (1962 - 1965)
- Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei Verbum

- Encyklika Dominum et Vivificantem Jana Pawła II (18.05.1986 r.)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama