Komentarze do fragmentów Pisma Świętego

Lista fragmentów Biblii, do których są komentarze w dziale Zrozumieć Słowo.

List do Rzymian
1,1-7 3,21-25a.28 4,18-25 5,1-5 5,5-11
5,12-19 6,3-11 8,8-11 8,11-13 8,18-23
8,26-27 8,28-30 8,31b-34 8,35.37-39 9,1-5
10,8-13 11,13-15 11,29-32 11,33-36 12,1-2
13,8-10 13,11-14 15,4-9 16,25-27
1 List do Koryntian
1, 1-3 1, 3-9 1, 10-13.17 1, 22-25 1, 26-31
4,1-5 5,6-8 6,13c-15a 6,17-20 7, 29-31
7,32-35 9, 16-19 9, 22-23 10, 1-6 10, 10-12
10, 31-11,1 11,23-26 12, 4-11 12, 12-30 12,31-13,13
15, 1-11 15, 12.16-20 15, 20-26 15,25-28 15, 45-49
2 List do Koryntian
1, 18-22 3,1b-6 4,14 - 5,1 5, 6-10 5,14-17
5,17-21 8,7.9.13-15 12,7-10 13, 11-13
List do Galatów
1,11-19 2,16.19-21 4,4-7 5,1.13-18 6,14-18
List do Efezjan
1,3-14 1,15-18 1,17-23 2,4-10 2,13-18
3, 8-12 3, 14-19 4,1-6 4,30-5,2 5,8-14
5,15-20 5,21-32
List do Filipian
1,4-6 1,8-11 1,20c-24.27a 2,1-5 2,6-11
3,8-14 3,20-4,1 4,4-7 4,6-9 4,12-14
4,19-20
List do Kolosan
1,12-20 1,24-28 2,12-14 3,1-5 3,9-11
3,12-21
1 List do Tesaloniczan
1, 1-5b 1,5c-10 3,12-4,2 4, 13-18 5, 1-6
5, 16-24
2 List do Tesaloniczan
1,11-2,2 2,7b-9.13 2,16-3,5 3, 7-12
1 List do Tymoteusza
1, 12-17 2, 1-8 6, 11-16
2 List do Tymoteusza
1, 6-8 1, 8b-10 1,13-14 2,8-13 3,14-4,2
4, 6-9 4, 16-18
List do Filemona
9b-10 12-17
List do Hebrajczyków
1,1-6 2,9-11 4,12-13 4,14-16 5,1-6
5,7-9 7,23-28 9,11-15 9,24-28 10,5-10
10,11-14.18 11,1-2 11,8-19 12,1-4 12,18-19
12,22-24a
List św. Jakuba
1,17-18 1,21b-22.27 2,1-5 2,14-18 3,16-4,3
5,1-6 5,7-10
1 List św. Piotra
1, 3-9 1, 17-21 2, 4-9 2, 20b-25 3,15-18
3,18-22
2 List św. Piotra
1,16-19 3, 8-14
1 List św. Jana
2,1-5a 3,1-3 3,18-24 4,7-16 5,1-6
Apokalipsa św. Jana
1, 5-8 1, 9-13 1, 17-19 5, 11-14 7,2-4
7,9-14 7, 14b-17 11,19 12,1.3-6.10 21, 1-5a
21, 10-14 21, 22-23

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |