Biblia a człowiek współczesny

Wprowadzenie

Kościół naucza, że Biblia jest księgą zamkniętą, że wraz z ostatnim pismem Nowego Testamentu i ze śmiercią ostatniego Apostoła skończyło się objawienie Boże. Czy to znaczy, że Bóg przestał rozmawiać ze swoim ludem? Oczywiście, nie. Mówi do nas stale, również przez Biblię, bo Jego słowa, choć spisane wiele wieków temu, są ciągle aktualne.

Dzisiaj wielu uważa Biblię za księgę niezrozumiałą i nudną. Innym z kolei wydaje się, że dobrze ją znają, bo przecież słyszą ją podczas każdej Mszy świętej. A przecież choć niektóre fragmenty Ewangelii głęboko zapadły nam w pamięć, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że znamy Biblię, że rozumiemy, co Pan chce nam przez nią powiedzieć?
Chociaż czytam Biblię (a także komentarze biblijne) od wielu lat, nieraz zdarzało mi się, że nagle znane wcześniej fragmenty nabierały dla mnie nowego znaczenia, otwierał się przede mną ich nowy sens. Czasem był to szczegół, którego wcześniej nie zauważałam albo do którego nie przywiązywałam wagi, innym zaś razem wydarzenie z mojego własnego życia, które pozwalało spojrzeć na Słowo Boże z nowej perspektywy. Wierząc, że Biblia jest księgą natchnioną, wierzymy również, że zawiera w sobie sens, który czeka, abyśmy go odkryli, gdy do tego wreszcie dojrzejemy. Słowo Boże jest bowiem ciągle żywe i skierowane do każdego z nas. Dlatego powinniśmy je stale odczytywać, zgłębiać i realizować we własnym życiu.
Książka, którą w tej chwili otwieramy, składa się z artykułów zrodzonych z takiej właśnie potrzeby – z chęci pokazania, jak można odczytywać Biblię na przełomie XX i XXI wieku, z pragnienia wydobycia aktualności słowa Bożego. Artykuły te były pisane przez kilkanaście lat, ukazywały się zaś w miesięczniku „Znak” (w cyklu „Biblia a świat współczesny”), a także w „Tygodniku Powszechnym” i w „Życiu Duchowym”. Wielokrotnie sięgałam w nich do ksiąg biblijnych bądź ich fragmentów, omawianych już wcześniej w innych moich książkach, między innymi w Rozmowach o Biblii. Tym razem jednak najważniejsza dla mnie była nie sama historia i warunki ich powstawania, a raczej przesłanie, jakie niosą dla nas dzisiaj.

Ponieważ artykuły te były pisane przez wiele lat i publikowane osobno, z konieczności znalazły się w nich pewne powtórzenia, których nie sposób było usunąć. Mam jednak nadzieję, że będą one raczej pomagały w lekturze, niż jej przeszkadzały.


Spis treści:

Biblia między mitem a historią
Pierwsze strony Biblii
Pascha Pierwszego Przymierza
„Na moją pamiątkę"
Obecność
„Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”
Bogaty w miłosierdzie
Bóg, przed którym stoję
Zagadka cierpienia
Powrót do Boga
Co należy do Boga?
Emmanuel
Czy mamy bać się Boga? :.
Bóg i Niniwici
Nasz prywatny Bóg
Poganin jako człowiek pobożny
Serce słuchające
„Błogosławiona, któraś uwierzyła...”
Anawim, umiłowani Pana
Krocząc po wodzie
Radość Pana
„A Ja wam powiadam...”
Pokój i miecz
Czas modlitwy
Tajemnica Krzyża
„Zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem”
Zbawienie
Znajomy Nieznajomy
Biblijne błogosławieństwo starości
„Przyjdę niebawem”
Koniec czy początek?

Nota bibliograficzna

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama