ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE PIERWSZEJ TURY ETAPU CZWARTEGO

(30.03. - 05.04.)
Pytanie 1 [41]

W Listach św. Pawła występuje tylko jeden tekst mariologiczny. Proszę podać jaki to List i o jaki jego fragment chodzi.

ODPOWIEDŹ:

List do Galatów 4,4: Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,


Pytanie 2 [42]

Jaki jest najważniejszy problem, który św. Paweł próbuje rozwiązać w tym Liście?

ODPOWIEDŹ:

Najważniejszym problemem, który święty Paweł próbuje rozwiązać w Liście do Galatów jest odpowiedź na pojawiające się wśród Galatów informacje o konieczności zachowywania przepisów rytualnych i ceremonialnych Starego Testamentu i konieczności obrzezania. Takie „polecenia” przynosili prawdopodobnie przybywający tam po wyjeździe Pawła chrześcijanie pochodzenia żydowskiego zwani judaizującymi. (zob. Wstęp do Listu)


Pytanie 3 [43]

Przeciwnicy św. Pawła podważali to, czego uczył adresatów Listu. Na jakiej podstawie – tzn. jaki był ich główny zarzut wobec niego? Jak św. Paweł odpiera ten zarzut?

ODPOWIEDŹ:

Zarzut:
Głównym argumentem przeciwników Pawła był fakt, że nie należał on do grona 12 apostołów, nie spotkał się z Jezusem przed wniebowstąpieniem - a zatem jego nauczanie nie jest autentyczne, a nie wymaganie od nawróconych pogan przestrzegania Prawa jest błędem.
Obrona:
Odpierając zarzuty przeciwników Paweł podaje argumenty historyczne
stwierdza, że jego Ewangelia nie pochodzi od człowieka, ale ma swój początek w otrzymanych objawieniach, np. pod Damaszkiem. Źródłem jego nauki jest sam Bóg. Wskazuje na to już w pierwszym wersie listu, przedstawiając się jako : „Paweł , apostoł nie z ludzi ani przez ludzi, lecz przez Jezusa Chrystusa i przez Boga Ojca”. Powoływanie się przez Zwolenników obrzezania na Apostołów o niczym nie świadczy, ponieważ tamci Apostołowie są tylko ludźmi, natomiast orędzie Pawłowe pochodzi od Boga. Ewangelia jest darem Chrystusa, a nie wytworem tego, kto ją przepowiada. Podkreśla, że jest on prawdziwym apostołem, głoszącym autentyczną Ewangelię od Boga; a to, kim jest, albo co posiada ktokolwiek inny, nie należy do tematu. (...) „u Boga nie ma względu na osobę” (2, 6). Gdyby apostołowie z grona 12 albo sam Paweł zaprzeczyli Ewangelii, którą Bóg objawił Pawłowi, popełniliby błąd . : „Gdybyśmy nawet my, lub anioł z nieba głosił wam Ewangelie różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty” ( 1, 8).
Wskazuje na swoje zachowanie przed nawróceniem (sposób, w jaki się ono dokonało i zachowanie po nawróceniu (1,16-24). Z tych wydarzeń wynika, ze Ewangelia Pawła nie pochodzi od człowieka, ale od Boga, który się mu ukazał po Zmartwychwstaniu.
Przypomina, że „cieszący się powagą” podczas soboru Jerozolimskiego zaaprobowali jego stanowisko w sprawie braku obrzezania pogan i nie widzieli potrzeby zmiany jego nauczania (2,1-6)
W Jerozolimie apostołowie z grona 12- Jakub, Jan i Kefas (Piotr), uznali daną mu łaskę i „podali mu prawicę na znak wspólnoty”, dzieląc jednocześnie obszary misyjne- Paweł został wysłany do pogan, a Jakub, Kefas i Jan do obrzezanych (Ga 2,7-10)
Przypomina wydarzenie w Antiochii po przybyciu tam Piotra – doktrynalnie nie istniała między nimi różnica, a postawa Piotra, którą uznał za niejednoznaczną, wynikała z chęci unikania zgorszenia (o co zabiegał sam Paweł (1 Kor 8,9)
Ukazuje w skrócie 5 argumentów, które wtedy przytoczył dla wykazania, że źródłem usprawiedliwienia jest wiara, a nie Prawo.


Pytanie 4 [44]

Jakie słowo używane jest w tym Liście zamiennie ze słowem „testament”?

ODPOWIEDŹ:

obietnica – zob. przypis do Ga 3,15n


Pytanie 5 [45]

Dlaczego można by było uznać żartobliwie, że adresaci tego Listu słabo widzą?

ODPOWIEDŹ:

Ponieważ Paweł pisał do nich „wielkimi literami”
Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na was. (Ga 6,11)

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama