Drogą Marka

Jest na niej zaznaczone miejsce ukrycia skarbu. Są i wskazówki, jak do niego dotrzeć. Ewangelia Marka to swoista mapa chrześcijańskiego życia. Trzeba tylko odpowiednio na nią spojrzeć.

Dokąd wiedzie droga Jezusa i chrześcijanina?

Nieważne ile możesz Bogu dać. Ważne żebyś dał wszystko. Na tym polega bycie chrześcijaninem  - przypomniał Jezus. A teraz w eschatologicznej mowie przedstawi przyszłe losy świata i żyjących na świecie chrześcijan. Tak miało być. I tak jest. I tak będzie do końca świata. Te zapowiedzi Jezusa  nie są chronologią przyszłych zdarzeń. Raczej zapowiedzią tego, z czym będzie się musiało borykać każde pokolenie chrześcijan, zanim nie nastąpi powtórne przyjście Pana.

W koleinach zdarzeń (13, 1-36)

Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!» Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?»  Wówczas Jezus zaczął im mówić: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.

 • Na swojej drodze za Mistrzem uczniowie będą oglądali klęski koncepcji budowanych z odrzuceniem Bożych zamysłów.
   
 • Na swojej drodze chrześcijanie  będą spotykać ludzi, którzy będą się podawali za nowych Mesjaszów, nowych proroków, za działających w imieniu Jezusa. Wielu za nim pójdzie, ale uczniowie nie powinni dać się zwieść.
   
 • Razem z innymi ludźmi uczniowie Jezusa przeżywać będą chwile trudne: wojny, trzęsienia ziemi, klęski głodu...
   
 • ..............................

A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

 • Z powodu Chrystusa spotka chrześcijan wielkie prześladowanie. Uczestniczyć w działaniach przeciwko nim będą nawet ich najbliżsi. Ale będą musieli to przetrwać, bo tylko ten kto wytrwa do końca będzie zbawiony.
   
 • W chwilach prześladowań uczniowie Jezusa mogą liczyć na specjalna pomoc Ducha świętego, który podpowie im co mają w danej chwili mówić. Nie dla własnego ocalenia oczywiście, ale dla chwały Boga.
   
 • .....................


A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.

I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych. Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem. W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

 • Ponownie: uczniowie Jezusa muszą się strzec fałszywych mesjaszów i fałszywych proroków. Nawet jeśli tamci będą czynić cuda. Wprost nie zostało to tu powiedziane, ale mają trzymać się zdrowej nauki swojego mistrza i nie gonić za nowinkami.
   
 • Ponownie: uczniowie Jezusa nie będą uprzywilejowani, gdy świat z powodu odrzucenia Jezusa spotykać będą klęski. Solidarnie będą je cierpieć razem z innymi ale wiedząc, że Jezus je przepowiedział nie muszą z ich powodu czuć się zapomniani przez Boga.
   
 • Uczniowie Jezusa za swoją wytrwałość w trwaniu przy Nim mogą liczyć na szczęśliwe zakończenie. Zobaczą koniec świata, ale dla nich będzie to dzień odebrania nagrody za wierność.
   
 • ............................

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.  Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!».

 • Uczniowie Jezusa mogą być pewni, że koniec nastąpi: że zostaną nagrodzeni za swoje trwanie przy Jezusie. A owe różne wydarzenia mogą być dla nich znakami otuchy, ze to już niedługo... No, w końcu jeśli nie doczekamy końca czasów doczekamy własnej śmierci. Na nią zazwyczaj nie czeka się długo. Bo życie szybko mija...
   
 • Uczeń Jezusa ma czuwać. Ma być przygotowany na przyjście Pana. To znaczy ma sumiennie zajmować się tym, co mu Bóg wyznaczył. A konkretnie? Każdy człowiek ma inne zadanie, ale wszystkie, z woli Boga, mają być wypełniane w duchu miłości. Boga i bliźniego. Bo to przykazanie obowiązuje zawsze i wszystkich.
   
 • .........................................
«« | « | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | » | »»

TAGI| DROGĄ MARKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama