Drogą Marka

Jest na niej zaznaczone miejsce ukrycia skarbu. Są i wskazówki, jak do niego dotrzeć. Ewangelia Marka to swoista mapa chrześcijańskiego życia. Trzeba tylko odpowiednio na nią spojrzeć.

Co mi Jezus daje? Kim jest On sam? Czym głoszone przezeń królestwo?

Najpierw do Kafarnaum (1,14-24)

Mocne uderzenie na początek. Przedstawienie o co chodzi. I pokazanie, że to nie fanaberie pięknoducha.

(1,14-15) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 • Jezus jest tym, który przynosi światu Dobrą Nowinę od Boga, Pana wszechrzeczy: że w świat oddany od czasu grzechu Adama i Ewy siłom zła wkracza właśnie Boże królestwo. Dokładniej jego natura zostanie słuchaczom Jezusa (i czytelnikom Marka) wyjaśniona w kolejnych scenach....
   
 • Jezus jest tym, który wzywa do nawrócenia; metanoi, czyli zmiany sposobu myślenia. Bo nawrócenie nie jest jak przycinanie żywopłotu; raczej jak przerzucenie przed tramwajem życia zwrotnicy. Jak alkoholikowi nie wystarczy powiedzieć sobie, że nie chce pić, tak wielu grzesznikom nie wystarczy powiedzieć sobie, że nie chcę grzeszyć. Jednego i drugiego dalej będzie do złego ciągnąć. Gdy zmienia myślenie zgniłe jabłko nieprawości straci swój powab. Znacznie łatwiej wtedy z niego zrezygnować. Jezus wzywa, by zamiast myślenia wedle ludzkich kalkulacji zacząć myśleć ewangelicznie.
   
 • Jezus jest tym, który zachęca do uwierzenia w Ewangelię, w Dobra Nowinę. Czyli z jednej strony w dobre intencje Boga wobec człowieka. Z drugiej w ewangeliczny styl życia. Który słuchacz Jezusa i czytelnik Marka pozna w toku dalszej opowieści.
   
 • ..................................


(1, 16-20) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 • Jezus jest tym, który choć wskazany przez Boga jako „syn umiłowany”, szuka współpracowników. Bóg szuka współpracowników. Nie tylko pouczeniem, przykładem, ale także w ten właśnie sposób wchodzi między ludzi ze swoim orędziem; ze swoim wezwaniem do nawrócenia i Ewangelią.
   
 • ..............................


(1, 21-34) Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:  «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych;  i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

 • Jezus nie jest jak inni nauczyciele i mistrzowie na tym świecie. Uczy jak ten, kto ma prawdziwą władzę. Uważa, że ma prawdziwą władzę. Czy nie jest uzurpatorem pokażą Jego czyny. Decydujący się na pójście za Nim idą za kimś mocnym.
   
 • Jezus jest tym, który może rozkazywać nawet nieczystym duchom. Ma władzę nad sprawcą wszystkich nieszczęść ludzkości, szatanem. Może i chce człowieka od jego wpływu uwolnić. Na „chce” wskazuje to, że sam wychodzi z taką inicjatywą i że robi to więcej razy. A że to dla człowieka niebezpieczny przeciwnik świadczy to, że nie pozwala złym duchom mówić. Nie chodzi tylko o ujawnienie przed czasem jego godności ale i  to, by to diabeł nie stał się dla ludzi głosicielem Ewangelii.
   
 • Jezus jest tym, który pokonuje także to zło, które pojawiło się razem z grzechem pierwszych rodziców: w tym wypadku choroby. I to nieszczęście może i chce od ludzkości oddalić. Na „chce” wskazuje to, że zdaje się sam wychodzić z tą inicjatywą w przypadku teściowej Piotra i to, że to nie pojedynczy cud, ale leczy wielu.
   
 • .................
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

TAGI| DROGĄ MARKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama