Drogą Marka

Jest na niej zaznaczone miejsce ukrycia skarbu. Są i wskazówki, jak do niego dotrzeć. Ewangelia Marka to swoista mapa chrześcijańskiego życia. Trzeba tylko odpowiednio na nią spojrzeć.

Co mi Jezus daje? Kim jest On sam? Czym głoszone przezeń królestwo?

Wprowadzenie (1, 1-13)

Ten fragment tekstu Ewangelii Marka jest pełen deklaracji na temat tego, kim jest Jezus. Niekoniecznie jeszcze podbudowanych konkretami. Chodzi raczej o szkic, który dopiero potem wypełni się treścią i faktami.

(1) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 

 • Jezus jest tym, który przynosi mi Ewangelię. Dobra nowinę o moim zbawieniu. Od grzechu, od śmierci.
   
 • Imię Jezus oznacza Pan zbawia. Jezus jest znakiem nadchodzącego zbawienia.
   
 • Chrystus to tytuł. Oznacza Bożego Pomazańca, Wybrańca. Mesjasza. Jezus nie pojawia się znikąd. Wpisuje się w długą tradycję wiary Izraela. Jest tym, który utworzy nowe królestwo.
   
 • Jezus nie jest jednym z wielu przywódców religijnych. Jest Synem Bożym.
   
 • .................

(2-5) Jak jest napisane u proroka Izajasza:

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

 • Jezus nie jest uzurpatorem wpisuje się w tradycję religijną Izraela. A jego pojawienie zapowiada ostatni z proroków.
   
 • Jezus jest mocniejszy od wielkiego Jana i zdecydowanie większa jest Jego godność.
   
 • Jezus jest tym, który chrzci człowieka Duchem Świętym.
   
 • .........................

(9-11) W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.  W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

 • Jezus jest tym, o którym sam Bóg dał świadectwo, że jest Jego umiłowanym Synem, w którym ma On upodobanie.
   
 • Jezus jest tym, który spełnia zapowiedź proroka o przyszłym Mesjaszu (Iz 40 1b):

  Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
  Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
  Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
  On przyniesie narodom Prawo.
  Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
  nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
  Nie złamie trzciny nadłamanej,
  nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
  On niezachwianie przyniesie Prawo.
  Nie zniechęci się ani nie załamie,
  aż utrwali Prawo na ziemi,
  a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
  Tak mówi Pan Bóg,
  który stworzył i rozpiął niebo,
  rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
  dał ludziom na niej dech ożywczy
  i tchnienie tym, co po niej chodzą.
  «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
  ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
  ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
  światłością dla narodów,
  abyś otworzył oczy niewidomym,
  ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
  z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.


  Jezus to ktoś łagodny, choć stanowczo będzie wprowadzał Boże prawo. A jednocześnie ujmie się za ludźmi i wszystkimi narodami. Zlituje się nad niewidomymi, jeńcami, siedzącymi w ciemności
   
 • ..........................
   

(12-13) Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

 • Szatańskie, pokusy, życie wśród zwierząt, usługiwanie aniołów...  Jezus jest chyba tym, który odwraca to co, stało się w Edenie: odrzuca szatańską pokusę, dlatego zwierzęta i cały świat nie są dla niego groźne. I choć stał się człowiekiem, aniołowie mu usługują... Pustynia z Jezusem to jakby odradzający się Eden.
   
 • ............................
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

TAGI| DROGĄ MARKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama