Drogą Marka

Jest na niej zaznaczone miejsce ukrycia skarbu. Są i wskazówki, jak do niego dotrzeć. Ewangelia Marka to swoista mapa chrześcijańskiego życia. Trzeba tylko odpowiednio na nią spojrzeć.

Co mi Jezus daje? Kim jest On sam? Czym głoszone przezeń królestwo?

Ale samo Kafarnaum to za mało (1,35 - 2,12)

Nowe dowody wielkiej mocy Jezusa. I jednocześnie bliższe przedstawienie, jakim jest.

(1, 35-39) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 • Dobra Nowina, to wszystko co przynosi ze sobą Jezus, nie jest tylko dla wybranych. Jezus ze swoim orędziem chce trafić do jak najszerszej rzeszy ludzi.
   
 • Jezus się modli; ciągle działa w łączności z Ojcem, Bogiem Izraela, stwórcą nieba i ziemi.
   
 • .................


(1,40-45) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 • Jezusa wzrusza ludzka niedola. Boga wzrusza ludzka niedola. Bóg nie chce, by człowiek cierpiał wskutek chorób. W Bożym królestwie już nie będą człowiekowi szkodziły. Jezus jest tym, który ma moc człowieka spod wpływu chorób uwolnić.
   
 • Trąd uniemożliwiał normalne relacje z ludźmi. Trędowaty musiał przebywać poza społecznością. Jezus odbudowuje możliwość zbudowania normalnych relacji z innymi.
 • Gdyby na scenę spojrzeć bardziej symbolicznie - a może usprawiedliwiać takie podejście fakt, że ten cud jest przez Marka zestawiony z następnym, uzdrowieniem paralityka i odpuszczeniem mu grzechów - można by powiedzieć, że Jezus jest tym, który chce ludzkość oczyścić z trądu grzechu. Analogicznie do trądu, ów trąd grzechu uniemożliwia harmonijne życie we wspólnocie.
   
 • .....................

(2,1-12) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».

 • Jezus jest tym, który lituje się nad ludzką niedolą. W jego królestwie na choroby nie ma miejsca. Bóg nie chce, by człowiek podlegał cierpieniu. I ma moc go uchronić go przed destrukcyjnym wpływem, jaki na człowieka ma przebywania w podległym nieubłaganym prawom przyrody świecie.
   
 • Jezus jest tym, który może odpuszczać grzechy. I jednać nas z Bogiem, naszym Panem i Stwórcą. Więcej, jeśli robi to, co może robić Bóg, to widocznie i On jest Bogiem....
   
 • Gdyby spojrzeć na scenę symbolicznie... Jezus jest tym, który może wyzwolić ludzkość z niemocy; paraliżu, który uniemożliwia jej zwyczajne, dobre życie. O co konkretnie chodzi? Pokażą to następujące zaraz po tej sceny...
   
 • .................
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

TAGI| DROGĄ MARKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama