Patrzmy na Jezusa - miłosiernego i wiarygodnego Arcykapłana

Kościół katolicki w Polsce będzie obchodził w dniach 18 IV - 24 IV 2010 r. Drugi Tydzień Biblijny. Jego inicjatorem jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.

Tematyka nawiązuje do ogłoszonego w Kościele powszechnym roku refleksji i zadumy nad tajemnicą kapłaństwa Chrystusowego, objawiającego się zarówno w kapłaństwie słuzebnym, jak i powszechnym wszystkich wiernych ochrzczonych. Inicjatywa ta jest także okazją do zaprezentowania i zaproponowania nowych materiałów wszystkim zainteresowanym obchodzeniem tego tygodnia w swoich środowiskach parafialnych i szkolnych. Ich autorami są moderatorzy i współpracownicy Dzieła Biblijnego im Jana Pawła II.

Pierwszą pozycją jest drugi numer Przeglądu Biblijnego. Zawiera on materiały pomocne do zrealizowania wielu inicjatyw homiletycznych, liturgicznych oraz katechetycznych pozwalając zapoznać się z różnymi sposobami pochylenia się nad Słowem Bożym. Znajdziemy tu propozycje homilii na poszczególne dni Tygodnia Biblijnego, propozycje rozważań metodą kręgu biblijnego, lectio divina, celebracje Słowa Bożego, konspekty katechez o tematyce kapłaństwa do zrealizowania na różnych poziomach edukacji, oraz koncepty ćwiczeń oraz innego typu inicjatywy do zrealizowania w seminariach duchownych. Do przeglądu dołączona jest płyta CD, zawierająca prezentacje multimedialne na temat kapłaństwa Starego Przymierza oraz Chrystusowego, świątyni Jerozolimskiej, a ponadto propozycje obrazów ubogacających celebrację "Drogi powołanych".

Szczególnej uwadze polecamy kolejną pozycję autorstwa wykładowcy Katolickiego Uniwerstytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz moderatora Dzieła Biblijnego, ks. dr. hab. W. Pikora "Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii". W książce tej autor omawia w ciekawy i prosty sposób ważne zagadnienia związane z tematyką Biblii: proces powstania Pisma Świętego, materiały piśmiennicze, języki biblijne, starożytne przekłady Pisma Świętego, historia przekazu tekstu biblijnego oraz problematykę tekstu oryginalnego. Do wydawnictwa dołączona jest płyta DVD, do wykorzystania w ramach katechez lub spotkań grup biblijnych, zawiera ona obrazowo przedstawione wprowadzenia do szczegółowych tematów poruszanych w książce. Liczna obrazy i filmy sprawiają, że film ogląda się bardzo chętnie i treści zapadają w pamięć odbiorców.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama