Biblia zrozumiana

Doświadczenie spotkania z Biblią, często tylko na Mszy św., kończy się dla niektórych ludzi poczuciem bezradności wobec tekstu świętego. Potrzeba więc coraz bardziej takich inicjatyw jak koła biblijne, konkursy i maratony.

Czy Pan Jezus nie mógł mówić prościej? – zapytał retorycznie któregoś razu jeden z młodych uczestników spotkania koła biblijnego w parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. W Zespole Szkół nr 2, a więc w podstawówce i gimnazjum, działają cztery takie koła, prowadzone przez panie katechetki i księdza.
Zwykle na początku roku zachęcają na lekcjach swoich uczniów do uczestnictwa w tym kole. – To są spotkania w innej atmosferze niż na szkolnej katechezie. Mamy tu modlitwę, analizę fragmentów Biblii, jest czas na zadawanie pytań, a tych jest sporo, bo dzieci nie boją się pytać. Jest też poczęstunek, herbata, ciastka. Chodzi o to, by uniknąć nudy i monotonii – wyjaśnia Małgorzata Bielacka, pracująca w szkole podstawowej.
W tym roku omawiają Ewangelię według św. Mateusza, bo taki jest program zbliżającego się konkursu biblijnego. Przygotowanie do niego jest ważnym celem pracy kół. – Nie liczymy na spektakularne efekty. Ważne jest przede wszystkim odniesienie Pisma Świętego do życia tych dzieci i młodzieży – zastrzega Anna Rykowska, katechizująca w makowskim ZS i prowadząca swoje koło od 8 lat.
To właśnie często od katechetów – świeckich i księży – zaczyna się inicjatywa związana z Biblią. Nie mają wątpliwości, że pogłębianie wiedzy biblijnej potrzebne jest każdemu. – To bezpośrednie spotkanie Boga z człowiekiem, tylko trzeba mieć umiej Katedra płocka   Dariusz Świtalski Katedra płocka
Od 20 do 22 kwietnia odbędzie się w niej III maraton biblijny
ętność czytania Świętej Księgi – mówi Bogumiła Wróblewska z Ciechanowa, która w ubiegłym roku animowała spotkania biblijne AK w parafii farnej.
– Takie spotkania są bardzo ważne, bo panuje ogromna nieznajomość Pisma Świętego, a szczególnie Starego Testamentu, w świetle którego przecież wyjaśnia się Nowy Testament – podkreśla. Jej zdaniem, w każdym domu, w którym mieszkańcy chcą bardziej znać Pismo Święte, powinna się znajdować Biblia z dobrym komentarzem, jak na przykład Biblia Poznańska, a także „Słownik biblijny”. – Jest w nas zainteresowanie Słowem Bożym; dla mnie świadczy o tym ubiegłoroczny konkurs „List do przyjaciela”, towarzyszący ciechanowskiemu maratonowi biblijnemu. Prace, które nadeszły, pokazały, że ludzie czytają Biblię i uważają ją za wielką wartość – mówi.
Maratony biblijne odbywają się w naszej diecezji od 4 lat. W Makowie podczas ubiegłorocznego, złożonego z kilku ksiąg, do czytania zgłosiło się tak wiele chętnej młodzieży i dzieci, że zabrakło dla wszystkich fragmentów. W tym roku już 20 kwietnia ruszy III maraton biblijny w Płocku, który potrwa 3 dni. Około 200 lektorów zaproszonych do udziału przeczyta cały Nowy Testament.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama