Spotkanie Benedykta XVI z Papieską Komisją Biblijną

Rano Benedykt XVI sprawował Mszę św. wspólnie z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej obradującej w tych dniach Watykanie.

W improwizowanej homilii Papież nawiązał do apostolskiej zasady, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi podkreślając, że ten rodzaj posłuszeństwa daje rzeczywistą wolność. Przestrzegł przy tym przed rozpowszechnionym dziś konformizmem będącym ukrytą formą dyktatury. Tymczasem celem i sensem chrześcijańskiego życia jest wywyższenie Chrystusa na prawicę Boga. Jest to także kryterium oceny naszego życia na ziemi. By żyć ku zjednoczeniu z Bogiem potrzeba jednak nawrócenia i pokuty – stwierdził Ojciec Święty. – Nawrócenie jest warunkiem koniecznym owocności miłosierdzia Boga względem nas.

„Muszę powiedzieć, że my chrześcijanie, również w ostatnim czasie, często unikaliśmy słowa «pokuta», które wydaje się nam zbyt surowe – zauważył Papież. – Dziś, kiedy świat nas atakuje, mówiąc nam o naszych grzechach, widzimy, że możliwość pokuty jest łaską. Przekonujemy się, jak bardzo jest niezbędne odbyć pokutę, czyli uznać, że popełniliśmy błąd w naszym życiu. Otworzyć się na przebaczenie, przygotować się na przebaczenie, pozwolić się przemienić. Ból pokuty, czyli oczyszczenia i przemiany, ten ból jest łaską, ponieważ jest odnową, dziełem Bożego Miłosierdzia”.

W obradach Papieskiej Komisji Biblijnej bierze udział ks. prof. Henryk Witczyk. Kulowskiego bilistę najbardziej uderzyło uznanie Benedykta XVI dla polskich wysiłków na rzecz popularyzacji Biblii i jej zastosowań duszpasterskich. „Po Mszy miała miejsce audiencja specjalna dla członów Papieskiej Komisji Biblijnej – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Witczyk. – Mogłem podejść do Ojca Świętego. Benedykt XVI uśmiechnął się, gdy usłyszał, że oto przedstawiciel Kościoła polskiego z uniwersytetu w Lublinie. Powiedziałem mu, że na podstawie decyzji Episkopatu Polski najbliższa niedziela będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna otwierająca Tydzień Biblijny. Ojciec Święty bardzo się ucieszył mówiąc mi: «Fate molto, grazie» [Wiele robicie, dziękuję]. Bardzo mnie to uznanie ze jego strony ucieszyło i chciałbym je przekazać wszystkim, bo świadczą o tym, iż doskonale się orientuje w naszym działaniu, w tym apostolstwie biblijnym. Chciałbym, żeby były dla nas dodatkowym impulsem do jeszcze głębszego zaangażowania, bardziej dynamicznego i lepiej uwzględniającego współczesne metody działania, a jest ich bardzo wiele poczynając właśnie od mediów: radia, telewizji czy środków drukowanych, audiowizualnych”.

Ks. Witczyk dodał, że uczestnicy obrad bardzo żywo reagowali na polską tragedię. Pochodzący z całego świata członkowie Papieskiej Komisji Biblijnej przekazali przedstawicielowi naszego kraju wyrazy współczucia i duchowej bliskości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama