Biskupi na Niedzielę Biblijną - 18 kwietnia

Z Ewangelii rodzi się chrześcijanin i z niej czerpie codziennie mądrość, by iść właściwą drogą przez świat – podkreślają biskupi w liście na Niedzielę Biblijną, 18 kwietnia. Dodają, że niestrudzone otwieranie „dostępu do Boga” przez Ewangelię to najistotniejsza pomoc, jaką kapłani mogą przynieść współczesnemu człowiekowi.

W niedzielę, 18 kwietnia, przypada II Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona Tydzień Biblijny, czyli szczególny czas odkrywania Pisma Świętego poprzez lekturę Biblii, celebracje Słowa Bożego i modlitwę jej fragmentami. Napełnijcie wasze życie Ewangelią! – apelują biskupi do wiernych. Słowo pasterskie zostało przyjęte na zebraniu plenarnym w marcu br.

W liście pasterskim, który będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę, biskupi przypominają, że to od przyjęcia wielkanocnego świadectwa zależy teraźniejsze i przyszłe życie człowieka. Na przykładzie Piotra i Apostołów wskazują potrójną odpowiedź na pytanie, co Dobra Nowina wnosi w życie człowieka. Po pierwsze, Ewangelia daje Ducha Świętego, tzn. niesie Ducha Prawdy i Ducha Pocieszyciela, który przemienia serce człowieka, otwartego na Słowo Boże. Po drugie, Ewangelia pozwala człowiekowi prowadzić dialog z żyjącym Chrystusem. „Jezus, który żyje pod postacią głoszonej w Kościele Ewangelii, nie boi się naszych pytań, nawet tych najtrudniejszych” – piszą biskupi. I jak dodają, Chrystus jednocześnie oczekuje od nas odpowiedzi w osobistej modlitwie (oratio) i w stylu życia (actio). Po trzecie, za pośrednictwem Pisma Świętego każdy wierzący poznaje również Boga Ojca i Jego wolę.

Nad zorganizowaniem Niedzieli Biblijnej i całego Tygodnia czuwają moderatorzy Dzieła Biblijnego ustanowieni we wszystkich diecezjach kraju. Stowarzyszenie to zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 roku. Nosi imię Jana Pawła II. I jak przypominają w liście pasterskim biskupi, w adhortacji „Novo millennio ineunte” Papież wyznaczył program życia Kościoła na trzecie tysiąclecie, mówiąc, że „mamy karmić się słowem, aby być «sługami Słowa» w dziele ewangelizacji”. Zwracają uwagę, że refleksja ta bliska jest również Benedyktowi XVI, który swój pontyfikat rozpoczął od zwołania Synodu Biskupów o „Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”.

Biskupi podkreślają, że niestrudzone otwieranie „dostępu do Boga” – przez Ewangelię – to najistotniejsza pomoc, jaką kapłani mogą przynieść współczesnemu człowiekowi. Zaś każdy, kto czyta Biblię, „czerpie codziennie Mądrość, by iść właściwą drogą przez świat, nie ulec fałszywym ideologiom i nie stracić sprzed oczu celu, którym jest Bóg”. Jak dodają biskupi, „chrześcijanin i Kościół napełniony Ewangelią może również dzisiaj być światłością świata – lumen gentium!”.

Episkopat zachęca do lektury Pisma Świętego w gronie rodzinnym. Zwłaszcza do przybliżania go dzieciom. Biskupi tłumaczą, że jest ono „listem Boga do ludzi”. „Byłoby dobrze, gdyby powstawały w naszych parafiach nowe kręgi wiernych świeckich rozważających wspólnie Pismo Święte” – piszą pasterze Kościoła.

Na zakończenie listu biskupi życzą umocnienia, które niesie uroczyste spotkanie ze Słowem Bożym w Niedzielę Biblijną. „Niech kolejne dni rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego ukażą nam, jak wielki dar niesie nam Ewangelia, wprowadzając każdego, kto jej słucha, w osobową komunię z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Bez tej komunii nie byłoby Kościoła!” – podkreślają hierarchowie.

„Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to musimy być bardziej ludźmi Bożej Księgi Życia. Dzięki Biblii poznajemy bowiem Boże odwieczne zamysły, Boże sposoby działania, Boże zasady i prawa, Boże wartości” – te słowa nad grobami pomordowanych w Katyniu miał wypowiedzieć biskup polowy Tadeusz Płoski. Zginął wraz z innymi 95. osobami w katastrofie samolotu prezydenckiego. W sobotę, 17 kwietnia, odbędzie się w Warszawie pożegnanie wszystkich ofiar, a w niedzielę, 18 kwietnia, pogrzeb pary prezydenckiej na Wawelu. Na nadchodzący tydzień zaplanowane są pogrzeby kolejnych ofiar. Biskup Płoski zostanie pochowany w poniedziałek, 19 kwietnia.

Pełny tekst listu zamieszaczamy na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg