Maryja i Jej Oblubieniec

Wyjaśnienie narodzenia Chrystusa jest proste, bo począł się On z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy zgodnie z nauką wszystkich proroków.

Żyjący w IV wieku św. Hilary z Poitiers, dzięki medytacji Ewangelii wg św. Mateusza odkrył prawdę o Bogu Stwórcy i Zbawicielu całej ludzkości. W komentarzu do pierwszego rozdziału Pierwszej Ewangelii stwierdza: „Nie ma znaczenia, że Mateusz podaje raczej pochodzenie Józefa niż Maryi. Istnieje jedno i to samo pokrewieństwo pomiędzy całym pokoleniem. Józef i Maryja pochodzili z jednego pokolenia, skoro Józef, jak wykazuje Mateusz (Mt 1,1-16), pochodził z rodu Abrahama i tego samego dowiadujemy się także o Maryi (por. Łk 1,27; Mt 1,2-6).

Wyjaśnienie narodzenia Chrystusa jest proste, bo począł się On z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy zgodnie z nauką wszystkich proroków.

Józef według Mateusza jest świadkiem nowiny o poczęciu Chrystusa z Ducha Świętego, aby nie było wątpliwości co do narodzin Jezusa. Stąd, ponieważ Maryja była poślubiona, przyjął Ją Józef za Małżonkę (Mt 1,24). Oblubieniec uznał Ją więc po narodzeniu Dziecięcia, tj. otrzymała wówczas miano Małżonki. Bo Józef Ją uznał, ale nie współżył z Nią. Wreszcie, gdy anioł polecił Józefowi pójść do Egiptu, tak się do niego zwrócił: „Weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2,13), i „Wracaj z Dzieciątkiem i Matką Jego” (Mt 2,20). I znowu u Łukasza (Łk 2,33) według niektórych kodeksów greckich czytamy: „Józef i Matka Jego dziwili się”. A ilekroć jest mowa o Maryi i Józefie, Ewangelia nazywa Maryję raczej Matką Chrystusa, którą była, niż żoną Józefa. Również anioł zachował ten sposób postępowania. I tak, kiedy wskazywał on na Maryję zaślubioną ze sprawiedliwym Józefem i nazwał Ją Małżonką (Mt 1,20), mówił: „Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, twej Małżonki”. Zatem i Oblubienica otrzymała miano Małżonki, a po urodzeniu Dziecięcia uznana została za Małżonkę. Ona jednak według świadectwa Ewangelii jest Matką tylko Jezusa. Jak Bóg przyznał sprawiedliwemu Józefowi tę samą Maryję w dziewicze małżeństwo, tak ukazało się w Matce Jezusa czcigodne dziewictwo”.[1]

Ewangelia wg św. Mateusza, kierowana bardziej do wyznawców pochodzących z judaizmu, zasadniczo większy nacisk w przekazie o narodzeniu Jezusa kładzie na osobę św. Józefa. To właśnie jego rodowód zostaje przedstawiony, to jemu objawia się Anioł objawiając tajemnicę Bożego Narodzenia oraz przekazując zadania do wypełnienia. Można jednak w tekście Ewangelii Dzieciństwa wg św. Mateusza znaleźć wiele informacji o Maryi. Informacji które ubogacają obraz napisany przez św. Łukasza.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg