Błogosławieństwa krok po kroku

Fragment książki "Ewangelia wg. św. Mateusza. NT I/1 Rozdziały 1-13", który publikujemy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła

 

 

I. Zagadnienia literacko historyczne :.

II. Egzegeza

3 „Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszenia.

5 Błogosławieni łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię.

6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

7 Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

8 Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

9 Błogosławieni czyniący pokój,
albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi.

10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

11 Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was
i mówią kłamliwie
b wszystko złe na was z mego powodu.

12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Tak samo bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami"
.

III. Aspekt kerygmatyczny

 

----------------------------------------------------------------------
a) Niektóre świadectwa (D 33 vg sycbo) umieszczają werset 4 po 5, tak aby błogosławieństwo łagodnych (w. 5a) pojawiło się bezpośrednio po błogosławieństwie ubogich w duchu (w. 3a). Wydaje się jednak, że należy zachować porzą­dek przekazany przez większość manuskryptów. Gdyby bowiem porządek wersetów rzeczywiście tworzył antytezę: niebo - ziemia (3 i 5), trudno byłoby przyjąć, aby jakiś kopista zamierzał ów paralelizm niweczyć. Przeciwnie, kopista mógł przestawić oryginalny porządek w celu osiągnięcia wspomnianego paralelizmu.

b) Niektóre kodeksy (np. D it sys) pomijają lekcję ψευδόμενοι. Opuszczenie może być wynikiem harmonizacji względem Łk 6, 22. Z drugiej strony włączenie tego słowa może być dziełem kopisty, który pragnął uczynić tekst bardziej jasnym (por. 1 P 4,15n). Niektórzy wydawcy zamieszczają to słowo w nawiasie (por. TCGNT, 12n).

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama