Co mówi Bóg?

Bóg nigdy nie rozcieńcza prawdy, ale przekazuje nam ją z miłością. Poniżej kilka twoich pytań i Jego odpowiedzi.

Co to jest prawdziwa miłość?
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą: nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,4–7).

Czy nieczystość wpłynie na moje relacje z Panem Bogiem?
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). „Kto kocha czystych sercem, kto ma wdzięk na wargach – przyjacielem króla” (Prz 22,11).

Co jest takiego niedobrego w nieczystości?
„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy (…), ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, (…) nie odziedziczą królestwa Bożego. (…) Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. (…) Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6,9.13.18–20).

Czy Pan Bóg może mi wybaczyć?
„Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak trwała jest jego łaska dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki” (Ps 103,11–12).

Jaka jest wola Boża, jeśli chodzi o mnie?
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności (…). Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego” (1 Tes 4,3–5.7–8). „Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was (…), zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie” (Jr 29,11–14; zob. także Rz 12,2 i 1 Tm 4,12).

*

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Czysta miłość. Q&A dla młodzieży". Autor: Jason Evert. Wydawnictwo: W drodze.

Co mówi Bóg?

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama