Sceny dramatu Wielkiego Czwartku

Jak współcześnie wyglądają miejsca, w których rozegrały się wydarzenia Wielkiego Czwartku: jerozolimski Wieczernik i Ogród Oliwny?

            Wieczernik to miejsce ostatniej Wieczerzy, a później także spotkania apostołów ze zmartwychwstałym Jezusem i Zesłania Ducha Świętego. O tym, gdzie się znajdował, trudno jest powiedzieć coś pewnego. Sala nazywana obecnie Wieczernikiem znajduje się w budynku o charakterze średniowiecznym. Znajduje się on na jerozolimskim wzgórzu zwanym Syjonem, znajdującym się poza murami Starego Miasta (nie mylić ze wzgórzem, na którym znajdował się pałac i świątynia Salomona, a które też nazywane jest w Biblii Syjonem!)

Sceny dramatu Wielkiego Czwartku   Józef Wolny /Foto Gość Wieczernik w Jerozolimie

Górna kondygnacja została najprawdopodobniej zbudowana na starszym zrębie, pochodzącym jeszcze z IV wieku. Generalnie teren ten był jednym z najwcześniejszych miejsc spotkań pierwszych chrześcijan w Jerozolimie. Prawdopodobnie tam znajdowała się siedziba pierwszej gminy chrześcijańskiej. W 335 roku w miejscu wcześniejszego domu modlitw zbudowano na polecenie cesarza bazylikę, nazywaną "kościołem Apostołów” „górnym kościołem Apostołów”, a później – od V wieku – „Syjonem, matką wszystkich kościołów”.
Został on zniszczony przez Persów w 614 r. Na jego pozostałościach krzyżowcy zbudowali kościół Świętej Marii z Góry Syjon, zniszczony  w 1187 r. Chrześcijańscy zakonnicy przebywali jeszcze w tym miejscu do roku 1524 roku, gdy zostali wypędzeni przez muzułmanów. Do końca XIX w. miejsce pozostawało opuszczone. Na początku XX w. z inicjatywy niemieckiego cesarza Wilhelma II wzniesiono tam neoromańskie opactwo benedyktyńskie i kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Sceny dramatu Wielkiego Czwartku   Romek Koszowski /Foto Gość Opactwo Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie

Ogród Oliwny czy Ogrójec, zwany też Getsemani od hebrajskiego Gat Szemanim, dosłownie „tłocznia oliwek”, znajduje się w dolinie rzeki Cedron u podnóża Góry Oliwnej.

Sceny dramatu Wielkiego Czwartku   HENRYK PRZONDZIONO /foto gość Jerozolimski Ogród Oliwny, inaczej Ogrójec albo Getsemani

W Getsemani znajduje się współcześnie kilka sanktuariów, którymi opiekują się wspólnoty chrześcijan wschodnich oraz franciszkanie.

Katoliccy zakonnicy zajmują zbudowaną w 1924 r. Bazylikę Konania, zwaną też Bazylika Narodów. Powstała ona na planie bizantyjskiej bazyliki bizantyjskiej, o której można przeczytać w pochodzących z końca IV w. zapiskach Egerii, pątniczki pochodzącej z terenów obecnej Hiszpanii. W dzisiejszej świątyni można jeszcze oglądać fragmenty tamtej, starożytnej budowli, w tym mozaikowe posadzki.

Sceny dramatu Wielkiego Czwartku   HENRYK PRZONDZIONO /foto gość Bazylika Konania w Getsemani

Kilkadziesiąt metrów od bazyliki znajduje kapica w tzw. Grota Pojmania (Jezusa).

Sceny dramatu Wielkiego Czwartku   2015jer / CC-SA 4.0 Grota Pojmania w Ogrodzie Oliwnym

Innym sanktuarium jest podziemny kościół Grobu Najświętszej Marii Panny, którym którym opiekują się mnisi greccy (prawosławni z Patriarchatu Jerozolimskiego) oraz ormiańscy. Zbudowano go w miejscu, gdzie - wedle jednego z apokryfów - miało się dokonać Wniebowzięcia Matki Bożej.

Sceny dramatu Wielkiego Czwartku   hoyasmeg / CC 2.0 Kościół Grobu Matki Bożej w Getsemani

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg