Egzamin z historii

z cyklu "Perełki Słowa"

Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Z dochodów królewskich... mają być owym mężom wypłacone koszty (Ezd 6,7n).

Jerozolimska świątynia została zburzona z miastem przez króla Nabuchodonozora. Lud uprowadzono do niewoli. Kilkadziesiąt lat później imperium babilońskie padło. Na jego gruzach wyrosło władztwo perskie. Król Cyrus pozwolił Izraelitom wrócić do swego kraju i nakazał pomoc w odbudowie świątyni. Decyzję podtrzymał król Dariusz. Dlaczego królowie perscy zaangażowali się w odbudowę żydowskiej świątyni? Co się za tym kryło? Polityka. Nie tylko tę świątynię pozwolili odbudować i nie tylko tę inwestycję finansowali z podatków. Potrzebowali spokoju wśród podbitych ludów. Trzeba także docenić wiarę ówczesnych władców. Różnymi imionami bóstwa nazywano, przedziwne były ich wyobrażenia. Często, jak na przykład w Atenach, stawiano ołtarze Nieznanemu Bogu, zdając sobie sprawę z niedoskonałości wiary. Niejeden współczesny premier, prezydent czy kanclerz mógłby się wiele nauczyć u Cyrusa i Dariusza. Tego mianowicie, że spokój obywateli jest spokojem państwa i władzy; że podatki powinny wracać do społeczeństwa w różnych obszarach życia; że wiara i modlitwa są nieodzowne w życiu publicznym; że dotrzymywanie obietnic składanych przez rządzących jest obowiązkiem także ich następców. Może by tak sprawdzić historyczną wiedzę kandydatów?

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama