II. Święci wywodzący się ze Śląska

Kontynuujemy kolejną edycję Szkoły Słowa Bożego, którą prowadzi ks. Jan Kochel. Zapraszamy do aktywnego udziału

Ziemia śląska wydała wiele wspaniałych postaci, wzorów osobowych godnych naśladowania, lecz niewielu z nich wyniesiono „na ołtarze”, ogłoszono świętymi. Do śląskich świętych należą: Jadwiga – księżna śląska, nazywana „Matką Ślązaków”; Jacek – dominikanin, wywodzi się ze śląskiej linii rodu Odrowążów; Jan Sarkander i Melchior Grodziecki – urodzeni wśród wzgórz beskidzkich na Śląsku Cieszyńskim; Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – urodzona we Wrocławiu, męczennica obozu koncentracyjnego Auschwitz. Mają oni swoje miejsce w kalendarzach liturgicznych, formularze mszalne, hymny, pieśni i bractwa patronackie. Tak więc zaledwie pięciu Ślązaków czcimy jako świętych Kościoła. Fakt ten wydaje się być tajemnicą i wyzwaniem dla mieszkańców tej ziemi!

Błogosławieni i święci są reformatorami życia, ich przykład pomaga młodym ludziom odkryć własne możliwości i talenty. Papież Benedykt XVI, nawiązując do dziedzictwa wielkiego swego Poprzednika, przypomina:

Mój czcigodny poprzednik Papież Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował ogromne zastępy osób z dawnych i bliskich czasów. W postaciach tych chciał nam ukazać, jak być chrześcijaninem; jak wieść swe życie w sposób prawy - żyć po Bożemu. Błogosławieni i święci byli osobami, które nie szukały z uporem własnego szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa. W ten sposób wskazują nam one drogę, jak być szczęśliwym, ukazują, jak stać się osobami naprawdę ludzkimi. Pośród zdarzeń historii byli oni prawdziwymi reformatorami, którzy wielokrotnie podnosili ludzkość z mrocznych dolin, w które zawsze może się ona znowu pogrążyć; wciąż od nowa oświecali ją oni, na ile to było konieczne, aby umożliwić zaakceptowanie - może i w bólu - słowa, które Bóg wypowiedział na zakończenie dzieła stworzenia: „To było bardzo dobre” […]. Święci są prawdziwymi reformatorami. Chciałbym to teraz powiedzieć w sposób jeszcze bardziej radykalny: tylko od świętych, tylko od Boga pochodzi prawdziwa rewolucja, decydująca przemiana świata (Przemówienie do młodzieży podczas czuwania, Kolonia 20 sierpień 2005).

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama