Fragmenty Konstytucji Apostolskich

Jakie księgi Pisma należy czytać; O powstrzymywaniu się od czytania ksiąg spoza tego kanonu; O tym, ile i które księgi ze Starego i Nowego [Testamentu] należy przyjąć


Fragmenty Konstytucji Apostolskich zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa WAM


5. Jakie księgi Pisma należy czytać

1. A jeśli jesteś bogaty i nie musisz pracować na swe utrzymanie, nie wałęsaj się i nie chodź bez celu, lecz spotykaj się z wiernymi chrześcijanami myślą­cymi podobnie jak ty, a przebywając z nimi głoś im słowa, które przynoszą życie, 2. lub siedząc w domu czytaj Prawo, Księgi Królewskie, Proroków, śpiewaj hymny, uważnie studiuj Ewangelię, która jest wypełnieniem tychże Ksiąg.

6. O powstrzymywaniu się od czytania ksiąg spoza tego kanonu

1. Unikaj wszelkich książek pogańskich. 2. Cóż bowiem masz wspólnego z obcymi naukami i prawami albo z fałszywymi prorokami, którzy słabych ludzi odciągają od wiary? 3. Czego ci brakuje w Prawie Bożym, iżbyś miał się zwracać ku pogańskim baśniom? 4. Jeśli chcesz poznawać historię, masz Księgi Królewskie; jeśli chcesz czytać dzieła przepojone mądrością albo po­ezję, masz proroków, Hioba, autora [Księgi] Przysłów: znajdziesz tam więcej mądrości niż w całej poezji i sofistyce, gdyż są to słowa Pana, jedynego mą­drego Boga. 5. Jeśli szukasz poezji lirycznej, masz Księgę Psalmów, jeśli interesują cię początki [świata], masz Księgę Rodzaju, jeśli przepisy prawne i przykazania, masz przesławne Prawo Pana. 6. Starannie zaś unikaj wszelkich ksiąg obcych i diabelskich[1]. 7. Jednakże przy lekturze Prawa unikaj w nim obcych wtrętów, może nie wszystkich, lecz przynajmniej niektórych przepi­sów drugiego prawa. Czytaj je tylko odnośnie do historii, aby poznać i wielbić Boga za to, że zdjął z ciebie wiele ciężkich więzów. 8. Staraj się dowie­dzieć, czym jest prawo naturalne oraz co zawierają obce wtręty drugiego prawa, dane później na pustyni tym, którzy uczynili sobie cielca. 9. Prawem jest to, co mówił Pan Bóg, zanim lud oddał pokłon cielcowi, czyli Dekalog. Jeśli zaś idzie o więzy narzucone im po popełnieniu grzechu, nie obciążaj nimi siebie. 10. Zbawiciel nasz bowiem przyszedł jedynie po to, aby „wypełnić Prawo i proroków" oraz usunąć albo zmienić więzy obcych wtrętów drugie­go prawa. Dlatego wzywając nas do siebie powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".11. Kiedy więc przeczytasz Prawo, które zgadza się z Ewangelią i Prorokami, czytaj również Księgi Królewskie, a dowiesz się, że sprawiedliwi królowie byli wywyższani przez Boga, a dana im obietnica wiecznego życia niezawodna jest u Niego, oraz że ci królowie, którzy popełnili cudzołóstwo odwracając się od Boga, w swym odstępstwie natychmiast zostali zgubieni sprawiedliwym wyrokiem Boga i pozbawieni Jego życia, otrzymując wieczną karę zamiast odpoczynku. 12. Dzięki tej lekturze bardzo wzrośniesz w wierze i zbudujesz się w Chrystusie, którego jesteś ciałem i członkiem.

Konstytucje Apostolskie (Constitutiones Apostolorum) I: 5,1-6,1285. O tym, ile i które księgi ze Starego i Nowego [Testamentu] należy przyjąć

Wy wszyscy, którzy należycie do Kościoła, duchowni i świeccy, uznajcie za czcigodne i święte następujące księgi:
Starego Testamentu[2]: pięć Ksiąg Mojżesza: Rodzaju, Wyjścia, Kapłań­ską, Liczb, Powtórzonego Prawa; jedną Księgę Jozuego, syna Nawego; jedną Sędziów; jedną Rut; cztery Królewskie; dwie Księgi Kronik, [czyli] Dni; dwie Ezdrasza; jedną Estety; jedną Judyty; cztery Machabejskie; jedną Hio­ba; Księgę stu pięćdziesięciu Psalmów; trzy Księgi Salomona: Przysłów, Ekklezjastesa, Pieśni nad Pieśniami; szesnaście prorockich. Ponadto winniście uczyć waszą młodzież Mądrości uczonego Syracha.
Księgi nasze, to znaczy Nowego Testamentu[3], są następujące: cztery Ewangelie, jak to stwierdziliśmy wyżej: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana; czternaście listów Pawła, jeden list Jakuba, trzy listy Jana, jeden list Judy, dwa listy Piotra, dwa listy Klemensa, ponadto osiem ksiąg [niniejszych] «Konstytucji» skierowanych przeze mnie, Klemensa, do was, biskupów: tych nie należy czytać publicznie ze względu na tajemnice w nich zawarte. Nadto Dzieje nas apostołów.

Konstytucje Apostolskie (Constitutiones Apostolorum) VIII: 47,85

-------------------------------

[1] Zapewne w sensie ksiąg o bożkach i demonach.
[2] Ze Starego Testamentu brakuje Księgi Tobiasza. Lista wymienia apokryficzną księgę Ezdrasza.
[3] Z Nowego Testamentu lista nie wymienia Apokalipsy oraz podaje dwa listy Klemensa Rzymskiego do Koryntian, z których pierwszy zaliczany jest dziś do tak zwanych Ojców Apostolskich, a drugi jest dziełem późniejszym.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama