Odrzucenie Ojca

Tajemnica cierpienia Boga

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. „UMIŁOWANI PRZEZ BOGA!"
Dobra nowina o miłości Boga

1. „Umiłowani przez Boga"
2. „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych"
3. „Nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Boga!"

II. „WSZYSCY ZGRZESZYLI"
Tajemnica bezbożności

1. Grzech, odrzucenie poznania Boga
2. „Już działa tajemnica bezbożności"
3. Zapłata za grzech
4. „Ty jesteś tym człowiekiem!"

III. „TERAZ JAWNĄ SIĘ STAŁA SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA"
Usprawiedliwienie przez wiarę

1. Bóg zaczął działać
2. Usprawiedliwienie i nawrócenie
3. Wiara-przywłaszczenie
4. „Oto teraz czas upragniony"

IV. „ZOSTAŁ WYDANY ZA NASZE GRZECHY"
Medytacja nad męką Chrystusa

1. Cierpienie duszy Chrystusa
2. Jezus w Getsemani
3. Jezus w pretorium
4. Jezus na krzyżu
5. „Za nas"
6. „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego"

V. „WSKRZESZONY Z MARTWYCH DLA NASZEGO USPRAWIEDLIWIENIA"
Zmartwychwstanie Chrystusa źródłem naszej nadziei

1. „Jeśli w sercu swoim uwierzysz..."
2. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy"
3. Zmartwychwstanie dziełem Ojca
4. Przez Ducha Świętego
5. „Moc Jego zmartwychwstania"
6. Zrodzeni do żywej nadziei przez powstanie z martwych Chrystusa

VI. „BÓG NIE OSZCZĘDZIŁ WŁASNEGO SYNA"
Tajemnica cierpienia Boga

1. Odrzucenie Ojca
2. Cierpienie Boga
3. Współcierpienie Ojca
4. Miłość i posłuszeństwo
5. Zaufać Ojcu!

VII. „NIECH GRZECH NIE KRÓLUJE W WASZYM ŚMIERTELNYM CIELE"
Wyzwolenie z grzechu

1. Uznanie grzechu
2. Żałować za grzech
3. „Zerwać z grzechem"
4. „Zniszczyć grzeszne ciało"
5. „Kto poniósł mękę na ciele..."

VIII. „PRAWO DUCHA, KTÓRY DAJE ŻYCIE"
Duch Święty zasadą Nowego Przymierza

1. Pięćdziesiątnica i prawo
2. „Duch Chrystusa"
3. Nowe serce
4. Miłość strzeże prawa, a prawo stoi na straży miłości
5. Nowa Pięćdziesiątnica dla Kościoła

I.. „DUCH PRZYCZYNIA SIĘ ZA NAMI"
Modlitwa „w Duchu"

1. W biblijnej szkole modlitwy
2. Modlitwa Hioba i modlitwa jego przyjaciół
3. Modlitwa Jezusa i Ducha
4. „Udziel tego, co nakazujesz!"
5. Modlitwa wstawiennicza

X. „MIŁOŚĆ NIECH BĘDZIE BEZ OBŁUDY"
Chrześcijańska miłość

1. Miłość nieobłudna
2. Miłość Boża
3. Usunąć truciznę z naszych osądów
4. Żadna mowa szkodliwa
5. Spoglądać na brata nowym okiem

XI. „NIECH NIKT NIE MA O SOBIE WYŻSZEGO MNIEMANIA, NIŻ NALEŻY"
Pokora chrześcijańska

1. Pokora jako trzeźwość
2. Cóż masz, czego byś nie otrzymał?
3. Pokora i upokorzenia
4. Pokora jako naśladowanie Chrystusa

XII. „PRZEZ POSŁUSZEŃSTWO JEDNEGO..."
Posłuszeństwo Bogu w życiu chrześcijańskim

1. Posłuszeństwo Chrystusa
2. Posłuszeństwo jako łaska: chrzest
3. Posłuszeństwo jako „obowiązek": naśladowanie Chrystusa
4. „Oto idę, o Boże..."

XIII. „PRZYOBLECZMY SIĘ W ZBROJĘ ŚWIATŁA"
Chrześcijańska czystość

1. Chrześcijańskie motywacje czystości
2. Czystość, piękno i miłość bliźniego
3. Czystość i odnowa
4. Czystego serca!
5. Środki: umartwienie i modlitwa

ZAKOŃCZENIE
„Żyjmy dla Pana"

INDEKS AUTORÓW I TYTUŁÓW DZIEŁ

INDEKS TEMATYCZNY

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg