Biblia kodem kulturowym Europy

Zakończyły się obrady I Kongresu Biblijnego, zorganizowanego przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

28 X 2011 – Sesja naukowa

BIBLIA KODEM KULTUROWYM EUROPY (aula UKSW – Warszawa, ul. Dewajtis 5)

8.30-10.30 Sesja I - przewodniczy: ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK Toruń)

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL Lublin), Psalm 137 w kantacie «An Wasserflüssen Babylon» J. S. Bacha i w «Nabucco» G. Verdiego.
ks. dr Marcin Kowalski, Hiob wzywa Zmartwychwstałego - ujęcie dramatu zbawienia w «Mesjaszu» G.F. Händla.
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa), «Nad rzekami Babilonu» (Ps 137,1) - polskie reminiscencje pieśni żydowskich wygnańców.

10.50-13.20 Sesja II - przewodniczy: ks. dr hab. Sławomir Stasiak (PFT Wrocław)

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL Lublin), Biblia w egzegezie sztuki – słowo obrazem się staje.
ks. dr hab. Stefan Szymik (KUL Lublin), Wieża Babel P. Breughla czytana oczami biblisty.
ks. dr hab. Marek Lis (UO Opole), Biblia w «Dekalogu» Krzysztofa Kieślowskiego i milczenie teologów.
ks. dr W. Popielewski (KUL Lublin), Od «Siódmej pieczęci» I. Bergmana aż po «Legion» C. Stewarta: czego laicka sztuka filmowa szuka w Apokalipsie św. Jana?

14.30-16.30 Sesja III - przewodniczy: ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (KUL Lublin)

ks. dr hab. Z. Pawłowski (UMK Toruń), Historia Józefa egipskiego w powieści Tomasza Manna «Józef i jego bracia».
ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy (KUL Lublin), Afirmacja Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu z wiary w «Fauście» J. Goethego i jej meandry w «Braciach Karamazow» F. Dostojewskiego.
ks. dr A. Zawadzki (KUL Lublin), Biblijne pojęcie «odkupienia» w poezji Z. Herberta?

16.50-18.50 Sesja IV – przewodniczy: ks. dr Wojciech Węgrzyniak (UP JP II Kraków)

dr Tomasz Terlikowski, Biblia w twórczości F. Dostojewskiego.
ks. dr Bartosz Adamczewski (UKSW Warszawa), Ewangelia według św. Marka jako «opus classicum» literatury chrześcijańskiej Europy.
ks. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL Lublin), Biblijne inspiracje w twórczości J. Słowackiego.
ks. dr Stefan Radziszewski (KUL Lublin-Kielce), „Emaus to dla niej pusty dźwięk”. O podróży z marksizmu do Biblii, czyli Anny Kamieńskiej portret biblijny.

19.00 Zakończenie Konferencji

ks. prof. dr hab Henryk Witczyk (KUL Lublin), „Biblia jako wielki kod kulturowy” – wnioski płynące z referatów w kontekście posynodalnej adhortacji apostolskiej VERBUM DOMINI.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama