Cytat dnia

Niedziela 24 Kwietnia 2011 r.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Poniedziałek 25 Kwietnia 2011 r.

Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim.

Wtorek 26 Kwietnia 2011 r.

Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia.

Środa 27 Kwietnia 2011 r.

A myśmy się spodziewali....

Czwartek 28 Kwietnia 2011 r.

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Piątek 29 Kwietnia 2011 r.

Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Sobota 30 Kwietnia 2011 r.

My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg