Cytat dnia

Niedziela 27 Marca 2011 r.

„Czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”

Poniedziałek 28 Marca 2011 r.

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

Wtorek 29 Marca 2011 r.

Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie.

Środa 30 Marca 2011 r.

Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć Go prosimy?

Czwartek 31 Marca 2011 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza

Piątek 1 Kwietnia 2011 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Sobota 2 Kwietnia 2011 r.

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg