Cytat dnia

Niedziela 8 Maja 2011 r.

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Poniedziałek 9 Maja 2011 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Wtorek 10 Maja 2011 r.

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu.

Środa 11 Maja 2011 r.

Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.

Czwartek 12 Maja 2011 r.

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał.

Piątek 13 Maja 2011 r.

Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.

Sobota 14 Maja 2011 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg