Cytat dnia

Niedziela 22 Maja 2011 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Poniedziałek 23 Maja 2011 r.

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu.

Wtorek 24 Maja 2011 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.

Środa 25 Maja 2011 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Czwartek 26 Maja 2011 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!

Piątek 27 Maja 2011 r.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Sobota 28 Maja 2011 r.

«Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg