h

Cytat dnia

Niedziela 18 Listopada 2012 r.

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Poniedziałek 19 Listopada 2012 r.

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Wtorek 20 Listopada 2012 r.

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Środa 21 Listopada 2012 r.

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.

Czwartek 22 Listopada 2012 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Piątek 23 Listopada 2012 r.

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa.

Sobota 24 Listopada 2012 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg