Cytat dnia

Niedziela 11 Listopada 2012 r.

Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

Poniedziałek 12 Listopada 2012 r.

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

Wtorek 13 Listopada 2012 r.

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

Środa 14 Listopada 2012 r.

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Czwartek 15 Listopada 2012 r.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Piątek 16 Listopada 2012 r.

Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Sobota 17 Listopada 2012 r.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Reklama

Reklama