Cytat dnia

Niedziela 2 Czerwca 2013 r.

Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Poniedziałek 3 Czerwca 2013 r.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Wtorek 4 Czerwca 2013 r.

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Środa 5 Czerwca 2013 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Czwartek 6 Czerwca 2013 r.

Ucz mnie przestrzegać Twojego Prawa i zachowywać je całym sercem.

Piątek 7 Czerwca 2013 r.

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Sobota 8 Czerwca 2013 r.

Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg