Cytat dnia

Niedziela 16 Czerwca 2013 r.

Jeżeli usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Poniedziałek 17 Czerwca 2013 r.

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Wtorek 18 Czerwca 2013 r.

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Środa 19 Czerwca 2013 r.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Czwartek 20 Czerwca 2013 r.

Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Piątek 21 Czerwca 2013 r.

Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości.

Sobota 22 Czerwca 2013 r.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg