Cytat dnia

Niedziela 26 Maja 2013 r.

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Poniedziałek 27 Maja 2013 r.

Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.

Wtorek 28 Maja 2013 r.

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.

Środa 29 Maja 2013 r.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Czwartek 30 Maja 2013 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Piątek 31 Maja 2013 r.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Sobota 1 Czerwca 2013 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg