Cytat dnia

Niedziela 19 Października 2014 r.

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Poniedziałek 20 Października 2014 r.

Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?

Wtorek 21 Października 2014 r.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.

Środa 22 Października 2014 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Czwartek 23 Października 2014 r.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.

Piątek 24 Października 2014 r.

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Sobota 25 Października 2014 r.

Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg