Cytat dnia

Niedziela 2 Listopada 2014 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Poniedziałek 3 Listopada 2014 r.

Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy.

Wtorek 4 Listopada 2014 r.

Pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.

Środa 5 Listopada 2014 r.

Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Czwartek 6 Listopada 2014 r.

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.

Piątek 7 Listopada 2014 r.

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.

Sobota 8 Listopada 2014 r.

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. (…) Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg