h

Cytat dnia

Niedziela 1 Lutego 2015 r.

"Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne"

Poniedziałek 2 Lutego 2015 r.

Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.

Wtorek 3 Lutego 2015 r.

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Środa 4 Lutego 2015 r.

"Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony".

Czwartek 5 Lutego 2015 r.

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.

Piątek 6 Lutego 2015 r.

Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.

Sobota 7 Lutego 2015 r.

Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg