h

Cytat dnia

Niedziela 1 Marca 2015 r.

Z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Poniedziałek 2 Marca 2015 r.

Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze.

Wtorek 3 Marca 2015 r.

Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.

Środa 4 Marca 2015 r.

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Czwartek 5 Marca 2015 r.

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

Piątek 6 Marca 2015 r.

Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Sobota 7 Marca 2015 r.

Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg