h

Cytat dnia

Niedziela 8 Lutego 2015 r.

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.

Poniedziałek 9 Lutego 2015 r.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Wtorek 10 Lutego 2015 r.

I mówił do nich: "Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować."

Środa 11 Lutego 2015 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Czwartek 12 Lutego 2015 r.

On jej rzekł: "Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę".

Piątek 13 Lutego 2015 r.

Pełni zdumienia mówili: "Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".

Sobota 14 Lutego 2015 r.

Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg