Cytat dnia

Niedziela 26 Lipca 2015 r.

Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki (2Krl 4,43b)

Poniedziałek 27 Lipca 2015 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18)

Wtorek 28 Lipca 2015 r.

Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem (Wj 34,9b)

Środa 29 Lipca 2015 r.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11,26)

Czwartek 30 Lipca 2015 r.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. Mocy im będzie przybywać (Ps 84,6a.8a)

Piątek 31 Lipca 2015 r.

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony (Mt 13,57b)

Sobota 1 Sierpnia 2015 r.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,10)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg